Vekst på alle områder i 2020 – enda bedre leveranse i 2021

Annerledesåret 2020 har vært et år for satsing og vekst i SafeBase. Når vi sammen med CEO Lars Erik Gjervan og COO Jan Ødegård oppsummerer året og ser fremover er stikkordene stødig vekst, rask funksjonsutrulling, nye markeder og stadig bedre operativ beslutningsstøtte for kundene våre.

Nå i desember er vi 40 % flere ansatte enn vi var i januar. Flere ansatte betyr at vi kan kundetilpasse teknologien vår (mai 2020) enda mer og enda raskere enn før.

— Løsningene våre er ekstremt godt tilpasset markedet vi jobber med i sin helhet, samtidig er de fleksible nok til å tilpasses hver enkelt kunde. Det er mye av grunnen til at alle kundene våre skalerer opp bruken sin av SafeMon – og at vi hittil ikke har mistet én eneste kunde. Med høy etterspørsel for løsningene våre i markedet trengte vi flere dyktige folk for å opprettholde den høye kundetilfredsheten vi har, sier CEO Lars Erik Gjervan.

Styrket teamet med spesifikk kompetanse

Det er spesielt i forbindelse med at vi har utviklet vår egen plattform for bruk av kunstig intelligens og maskinlæring til operativ beslutningsstøtte, og utviklingen av ny databaseteknologi for effektiv håndtering av streaming-data, at vi har styrket kompetansen vår (mars 2020).

I sum er vi 40% flere ansatte ved slutten av året enn ved starten av året – du kan lese mer om det i saken vi skrev om nyansatte i mars.

— Filosofien vår er at vi skal ha høy domene- og fagkunnskap innenfor alle markedsområdene våre. Samtidig skal vi benytte oss av det aller siste innen stordata databaseteknologi, dataanalyse og visualisering – og det trengs enda flere spesialister for å være i kontinuerlig utvikling slik vi er, sier COO Ødegård.

Arbeid med stordata og kunstig intelligens har blant annet materialisert seg i et FoU-prosjekt der vi samarbeider med Tensio om å forutsi feil i strømnettet (juni 2020).

Les mer om FoU-prosjektet vårt med Tensio, der vi bruker både maskinlæring og kunstig intelligens.

Lønnsom vekst

I tillegg til å vokse i antall ansatte har SafeBase også en sterk vekst på både topplinjen og bunnlinjen.

— Vi har alltid satt lønnsom vekst i høysetet – i den rekkefølgen – med lønnsomhet før vekst. Det er viktig at vi er et solid selskap, både for at de vi rekrutterer skal bli her ut yrkeslivet sitt, og for at kundene våre skal også være trygge på at vi er en partner de kan stole på langt inn i fremtiden, sier Lars Erik.

Målet om en topplinjevekst på over 30 % i 2020 er nådd, og bunnlinjeveksten er enda bedre enn den har vært tidligere år.

Fjernstyrt tilstedeværelse stadig viktigere

SafeBase leverer i dag tjenester til energi- og telekom-bransjene. Annerledesåret 2020 har akselerert behovet for teknologien vi leverer, i to bransjer som leverer kritisk infrastruktur til folket. I tillegg er klimaendringene en pådriver for veksten i etterspørselen.

— Da reising ble vanskeligere på grunn av pandemien fikk mange brått et større behov for å overvåke infrastrukturen sin og etablere en fjernstyrt tilstedeværelse. Vi har levert dette til energibransjen i en årrekke (mars 2020), og sto dermed klar til å rulle ut dette til telekombransjen. I tillegg er det både lønnsomt og klimavennlig å kutte reisingen til teknikere og reparatører, sier Lars Erik.

Jan forteller at arbeidet med å gjøre «dumme ting smarte» blir viktigere og viktigere – for alle som leverer kritisk infrastruktur.

— Felles for alle kundene våre er at de har tusenvis – gjerne titusenvis – av elementer som skal overvåkes. Det er bokstavelig talt en umenneskelig oppgave. Når titusenvis av ting, som gjerne står på toppen av de høyeste fjellene, innerst i de dypeste fjordene og midt i storbyene skal overvåkes, kreves det enten veldig mange mennesker – eller veldig god teknologi.

— Vi kan samle inn og nyttegjøre informasjon fra ting som allerede er koblet på nett, og alt som ikke er koblet til nett – for eksempel om dør er åpen, om det er høy vindhastighet eller lav luftfuktighet. Alt man trenger er en sensor og en SensorHub. Det betyr at vi i større og større grad kan gjenskape de erfaringene et menneske gjør i felt. Dermed kan kundene våre frigjøre menneskelige ressurser, som i stedet for å vente på feilmeldinger og reise rundt i landet, kan være i forkant av problemene som oppstår og ta bedre og mer velinformerte beslutninger, sier Jan.

I tillegg er det stor merverdi i å samle all tilgjengelig data i ett system, slik man kan gjøre i SafeMon. Ved å anvende maskinlæring, kunstig intelligens, eliminere støy og visualisere meningsfull data – kan man drifte nettet på en proaktiv og bærekraftig måte (oktober 2020).

Økt avhengighet av kritiske nett

Samtidig som leverandørene av tele- og kraftnettet ønsker å minimere turene ut til utilgjengelig infrastruktur, blir konsekvensene ved driftsavbrudd større og større for Ola og Kari Nordmann. Med en stor del av innbyggerne på hjemmekontor ble stabile og robuste internett- og telefonforbindelser helt avgjørende – ikke bare i næringsbygg og i byene– men også hjemme hos folk i bygder og grender. I juli signerte vi en kontrakt med Telia på nærmere 100 millioner kroner, som i all hovedsak dreier seg om fjernovervåking av telemaster (juli 2020)

I artikkelen om Telia-avtalen kan du lese mer om leveransen, og flere sitater som dette fra Telia:
— Fremtiden vår er digital, og utrullingen av fjernovervåkningen er et stort steg innenfor digitaliseringen vi jobber med.

— Kundene våre forklarer at verktøyene våre er en viktig faktor i arbeidet de gjør med digitalisering av infrastrukturen sin og med oppbyggingen av datadrevet beslutningsstøtte, sier Jan.

Elektrifiseringen av samfunnet fører også til at folket stadig blir mer avhengig av jevn tilgang til strøm av høy kvalitet (august 2020). Elektriske biler skal lades, ferger og busser likeså – kraftbehovet for både privatpersoner og næringslivet øker hele tiden.

I august snakket vi med leveranseansvarlig for Energi, Frode Johansen, om hvordan elektrifiseringen av samfunnet endrer driften av nettselskapene.

Gode indikasjoner for 2021

SafeBase går nå inn i et spennende år, med flere nye og spennende samarbeid i emninga. I tillegg til at vi inngår avtaler med flere norske energiselskaper, ser vi nå at etterspørselen for teknologien vår i stadig økende grad kommer fra utlandet.

— Vi skal fortsatt vokse forsiktig, og skal ivareta alle de eksisterende kundene våre på samme måte som før. Samtidig er det en fordel for kundene at vi vokser, spesielt siden vi leverer etter Software as a Service-prinsippet: Jo flere nye kunder som bestiller nye funksjoner, jo flere funksjoner får de eksisterende kundene også, forklarer Lars Erik.

— Nå ser vi frem til et nytt år med videre vekst i teamet vårt, funksjoner i SafeMon, antall navn på kundelista og både topp- og bunnlinja, avslutter han.

Med det sier vi god jul og godt nyttår til alle våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte! Vi ses i 2021.