Safebase Ohima Construction

Gjør batteri til en del av kritisk infrastruktur

Teknologiselskapet SafeBase leverer løsninger som overvåker hele verdikjeden for selskaper som eier kritisk infrastruktur. SafeBase er særlig involvert i energi- og telekombransjen – og nå satser de på batteriovervåking i distribusjonsnettet.

Les mer

Vi oppskalerer: I forkant av fremtidige behov

I SafeBase foretrekker vi å være i forkant av utfordringene. Derfor har vi, på grunn av flere nye kunder og et kontinuerlig behov for å oppdatere funksjonalitet i programvarene, styrket teamet med to dyktige kolleger. Møt vår nye CCO Rune Jøraandstad og utvikler Jonas Bergkvist Melå!

Les mer

Nye krav: Isolasjonsovervåking for 1000V i nettstasjoner

Graden av elektrifisering i det norske samfunnet øker stadig – også i perifere strøk, der nettstasjoner med 1000V er blitt et vanlig skue. Elektrifiseringen har ført frem behovet for felles retningslinjer for tilknytningsprosessen, særlig grunnet tydelige myndighetskrav til dokumentasjon. Retningslinjene kom i sommer i RENblad 9116, og introduserte blant annet krav om isolasjonsovervåkning for 1000V i nettstasjoner.

Les mer

Telia ser nye muligheter med SafeBase-teknologi i basestasjonene

Som Norges største utfordrer er Telia i front når bærekraftige og fleksible løsninger som maksimerer utnyttelsen av utstyret og kapasiteten på basestasjonene tas i bruk. To år etter SafeBase og Telia signerte en samarbeidsavtale, har SafeMon-teknologien skapt nye muligheter for utfordreren.

Les mer

Linjekapasiteten kan økes med opptil 15 %

Elektrifiseringen av samfunnet skaper et større effektbehov mange steder i strømnettet, noe som igjen fører til utfordringer med å overføre strøm fra produksjonsstedet til der den skal brukes. Nå peker ny forskning på dynamisk kapasitet som en løsning.

Les mer