Spenningsregulering med automatisk trinnkobling

At spenningen fra trafo til forbruker blir for lav, har i en årrekke vært en klassisk problemstilling i det norske lavspentnettet. Med inntoget av solceller er problemstillingen snudd på hodet: Nå ser stadig flere at spenningen blir for høy.

Les mer

SafeMon halverer kostnader knyttet til feilretting

Hos Tensio har måleleder Rune Morten Myrhaug og driftsplanlegger Erik Lund tatt i bruk SafeMon til spenningsovervåking. Det har ført til mer effektiv drift og store kostnadsbesparelser – noe som er positivt for både nettselskap og nettkunder.

Les mer

Økonomisk toppkarakter til SafeBase

SafeBase opplever stødig vekst på bunnlinja for tiende år på rad, og utmerkes med AAA kredittrating fra Dun & Bradstreet. — Vi er ingen døgnflue. Vi er her også om ti, femten, tjue år – og langt inn i fremtiden, sier administrerende direktør Lars Erik Gjervan. 

Les mer

Nettselskapet Fagne velger SafeMon

Kraftberedskapsforskriften stiller krav til ROS-analyse når nye IT-systemer skal innføres. SafeBase har bistått Fagne med kartleggingen – som resulterte i at nettselskapet tar i bruk SafeMon.

Les mer

Knytter kraft- og telekombransjen sammen

Hva skjer når et strømbrudd kutter mobildekningen – men montørene er avhengige av mobildekning for å finne ut hvor strømbruddet er? Linjene mellom to av landets mest samfunnskritiske bransjer er for uklare. Nå ønsker flere endring; og løsningen er nærmere enn man tror – snart lanserer vi et verktøy som bygger bro mellom feilretting i både mobil- og strømnettet.

Les mer

Sanntidsdata fra Elspec – milepæl for SensorHuben

Innsamlingsenheten SensorHub RTU støtter nå mer enn femti instrumenter og sensorer – blant dem det avanserte måleinstrumentet Elspec G4420. Flere instrumenter og sensorer betyr at SafeMon-dashbordet fylles med enda mer sanntidsdata og nye parametere.

Les mer

Kontroll på kondensatorbatteri med SafeMon NSO

Nettselskapet Midtnett AS leverer strøm til tjue tusen kunder, inkludert flere store industribedrifter med et stort energibehov. En av kundene er Svene pukkverk, som ønsket å øke sitt uttak – samtidig opplevde Midtnett varmgang i nettstasjonen som forsyner pukkverket. Løsningen fant de hos SafeBase og Micro Matic.

Les mer