03. jun 2020

Simulerer fremtidens utfordringer i strømnettet

AMS-målerne som er installert i alle norske hjem samler kontinuerlig inn en mengde data. I dataene ligger verdifull informasjon om kvaliteten – og eventuelle feil på strømnettet. SafeBase skal, gjennom Tensios nye FOU-prosjekt, bistå Tensio i å tolke de enorme datamengdene fra AMS-målerne – for å kontrollere nettet og simulere fremtidige driftssituasjoner.

SafeBase har tidligere levert SafeMon ANSO til nettselskapet, og skal nå gjøre det de gjør best – sortere, analysere og presentere de store datamengdene som samles inn.

— SafeBase har domenekunnskap og kompetansen vi mangler på AI og Big Data, derfor henvendte vi oss til dem, innleder Rolf Hilstad, senior prosjektleder i Tensio.

En trygg databehandler

I nettnytteløsningen skal data fra AMS-målerne benyttes i kombinasjon med NSO-målinger. Når alle strømkunder har en AMS-måler i hjemmet blir det snakk om enorme mengder data som skal sorteres, og Hilstad understreker viktigheten av gode databehandleravtaler med tanke på systemsensitiv data og personopplysninger som samles inn.

— I Tensio har vi tilgang på veldig mye data og det er viktig for oss å eie dem selv. SafeBase skal hjelpe oss med tallknusingen som skjer etter at dataene er samlet inn, og med dem på laget er vi trygge på at sikkerheten rundt informasjonen blir ivaretatt, forteller Hilstad.

Bedre kontroll – trygt for strømkundene

Frode Johansen er leveringsansvarlig til energisektoren i SafeBase. Han og teamet i SafeBase skal ta seg av alt fra sortering til presentasjon av dataene som Tensio samler inn fra nettet.

— AMS-målerne sender ikke bare inn forbrukerdata, men også informasjon om spenningskvaliteten og jordfeil. I en større by kan vi få informasjon om flere tusen feil hos strømkundene – vi skal filtrere dataene slik at Tensio vet hvilke feil som skal prioriteres, sier Johansen.

Det effektiviserer arbeidet, samtidig som det er tryggere for strømkundene å ha et strømselskap som følger med på tilstanden hos dem.

Finner strøm på avveie

I tillegg skal SafeBase følge med på balansemålingen til Tensio, og eventuelt avdekke strøm på avveie. Johansen presiserer at noe tap er naturlig, men i noen tilfeller bør det sjekkes nærmere.   

— Det er klart at i en lang ledning vil det alltid være litt tap. Vi kan finne ut om det tapet er fornuftig, eller om det er unormalt mye tap – og i så fall rapportere det til Tensio.

Fremtidsrettet prosjekt

Formålet med FOU-prosjektet til Tensio er å se hva dataene kan brukes til i fremtiden. Hilstad trekker frem den voldsomme elektrifiseringen i samfunnet som allerede er i gang som eksempel.

— Mye blir elektrisk; biler og busser, solkraft og vindenergi- og vi får mye mer elektrisk distribusjon i nettet. Ved å analysere dataene fra nettet kan vi se hvilke områder som kan skape utfordringer i fremtiden og vi kan være proaktive og gjøre tiltak i nettet, forteller han.

Dette tenker Tensio kan gjøres gjennom digitale tvillingnett, der en fremtidig driftssituasjon kan simuleres.

— I korte trekk handler prosjektet om å samle inn store datamengder og få kontroll på det som skjer, og det som kan skje fremover, konkluderer han.

Godt samarbeid med SafeBase

Tensio og SafeBase har samarbeidet på flere prosjekter i flere år.  

— Dette prosjektet er enda litt i oppstartsfasen. Vi har alltid hatt et godt samarbeid med SafeBase, og gleder oss til vi kan møtes rundt samme bord igjen, sier Hilstad og sikter til den pågående sosiale distanseringen.

Johansen i SafeBase melder at også han og kollegene gleder seg til resten av samarbeidet, og ikke minst: Å gå løs på dataene fra strømnettet.