Real-time operational intelligence,
- insight into the entire grid

SitesIndustryPower productionElectric ferries and bus charging stationsConstruction sitesUnderground cablesResidentialDynamic line ratingOperating centreReduser flaskehalsene i strømnettet ved å måle reell overføringskapasitet på linjene. XInnsikt og kontroll på overføringsledninger inn til byen, nabolagene og ned til den enkelte AMS-måler. SafeMon gir deg kontroll på effektene med digitaliseringen av samfunnet – med stadig flere el-biler og solcellepaneler. XSafeMon Kabelovervåking måler temperaturen på kabel og omliggende masser, slik at du har innsikt i den reelle overføringskapasiteten – i sanntid. XSafeMon gir deg innsikten du trenger for å overvåke hvordan elektrifiseringen av anleggsplasser påvirker nettet. Bygg- og anleggsplasser er pålagt å være utslippsfri innen 2030. XElektrifisering av samfunnet gir økt behov for kapasitet. SafeMon gir deg innsikt i hvordan elektrisk lading påvirker levetiden til nettstasjonen og annet utstyr. XMed måledata i sanntid gir SafeMon ANSO beslutningsstøtte for lengre levetid på utstyr og bedre driftssikkerhet. XSafeMon gir deg beslutningsstøtten du trenger når næringslivet ber om økt kapasitet til egen drift. XSafeMon fjernovervåker geografisk spredt, kritisk infrastruktur og reduserer behovet for utreise. XXHar beslutningsstøtte med oversikt, innsikt og kontroll på hele nettet.
BasestasjonerIndustryPower productionElectric ferries and bus charging stationsConstruction sitesUnderground cablesResidentialDynamic line ratingOperating centreReduser flaskehalsene i strømnettet ved å måle reell overføringskapasitet på linjene. XInnsikt og kontroll på overføringsledninger inn til byen, nabolagene og ned til den enkelte AMS-måler. SafeMon gir deg kontroll på effektene med digitaliseringen av samfunnet – med stadig flere el-biler og solcellepaneler. XSafeMon Kabelovervåking måler temperaturen på kabel og omliggende masser, slik at du har innsikt i den reelle overføringskapasiteten – i sanntid. XSafeMon gir deg innsikten du trenger for å overvåke hvordan elektrifiseringen av anleggsplasser påvirker nettet. Bygg- og anleggsplasser er pålagt å være utslippsfri innen 2030. XElektrifisering av samfunnet gir økt behov for kapasitet. SafeMon gir deg innsikt i hvordan elektrisk lading påvirker levetiden til nettstasjonen og annet utstyr. XMed måledata i sanntid gir SafeMon ANSO beslutningsstøtte for lengre levetid på utstyr og bedre driftssikkerhet. XSafeMon gir deg beslutningsstøtten du trenger når næringslivet ber om økt kapasitet til egen drift. XSafeMon fjernovervåker geografisk spredt, kritisk infrastruktur og reduserer behovet for utreise. XXHar beslutningsstøtte med oversikt, innsikt og kontroll på hele nettet.

Insight, control and an overview of complex infrastructure

We help you turn sensor data and metrics into decision support for enhanced operations. The SafeMon technology platform can be used as a top system for other software, or as a dashboard for data presented exclusively in SafeMon.

Explore applications

Substation Monitoring and Control System
Substation Monitoring and Control System in accordance with grid company requirements and recommendations. Work smarter than the mandatory minimum, with decision support for extended service life and improved reliability in your distribution network.

Explore
Smart Meter Insight 
Identify problems before they occur and always stay one step ahead. SafeMon Smart Meter Insight maximizes the utility of data and events collected from smart meters in the distribution network.    


   

Explore
Smart Meter Management System
Finds the cause behind errors and anomalies in smart meter metrics and calculations. SafeMon Smart Meter Management System monitors all measuring points – and ensures that all meters and communication networks are operational.

Explore
Power Line and Cable Monitoring System
Dynamic line rating reduces bottle necks in the power grid by monitoring what the actual transmission capacity is, so that you can transfer more energy without risk.

Explore
SmartSite

Remote access on plants and more large technical infrastructure. Proactive operation provides predictability and reduces the need for visits to the site.

Explore

Industries

If you are working on infrastructure spread across a large geographical area, with many data points and complex data – we are ready to turn bothersome data quantities into operating advantages.