AMS Drift

Finner årsaken bak avvik

Man operating a smart meter management system. Picture.

Ta full kontroll over alle målerne i nettet ditt

AMS Drift er en applikasjon som finner årsaken til hvorfor AMS-målere ikke fungerer. Vi har erfaring fra overvåking av over 250 000 målepunkter – og kontrollerer at alle målerne fungerer slik de skal. Om en måler ikke fungerer for du varsling – og årsak.

Med komplett innsikt i alle målerne, og kontroll på at hver enkelt måler sender riktige verdier på forbruk, gjør AMS Drift den forretningsmessige delen av driften din enklere.

Tensios erfaringer knyttet til AMS Drift.

To ansatte ser på en skjerm sammen. En av de smiler, mens den andre ser konsentrert ut.

Fordeler med AMS Drift

Programvaren vår sørger for at du overholder kravet til en innsamlingsprosent på 99,5 %. Vi overvåker ikke bare at målerne sender inn riktige verdier – vi kontrollerer også hvor raskt verdiene overføres.

Vi gir deg en sortert oversikt over hvilke målere som trenger tiltak, slik at både nettselskapet og strømkundene er fornøyde. 

ams drift

Dypdykk i årsaker, feilmeldinger og avvik

SafeMon Nettnytte foredler data og gir innsikt i kvaliteten som leveres – og SafeMon AMS Drift er fundamentet som sørger for at målerne gir deg dataen du trenger for å få innsikt i kvaliteten.

Leveres som SaaS

Vi tror ikke på data skal låses inne til en leverandør. AMS Drift leveres som SaaS med et åpent API, slik at SafeMon også kan skape merverdi i andre systemer du bruker.

«Vi hjelper flere kunder i energisegmentet med innsamling og analyser av deres data, som igjen gir dem god beslutningsstøtte.»

Frode Johansen, leveringsansvarlig Energy