SmartSite

Fjernovervåking av geografisk spredt infrastruktur

Fjernovervåking av anlegg

Programvaren SmartSite er laget for at selskaper med geografisk spredt infrastruktur skal ha innsikt og kontroll uten å måtte reise ut til anleggene. I applikasjonen har du tilgang til data fra alle anleggene dine på mobil, nettbrett og PC.

Smart Site brukes blant annet av

  • Nettselskaper i energibransjen.
  • Telekombransjen.
  • Bygg- og anleggsbransjen.
operational intelligence

Datadreven beslutningsstøtte

Ved å samle all driftskritisk data i ett system har du alltid full kontroll på de viktigste driftsparameterne – og kan ta informerte beslutninger. I dag overvåkes over 10 000 anlegg spredt over hele landet av SmartSite.

Sanntidsdata

Programvaren samler inn fersk data hvert 30. sekund. Sanntidsdata er nyttig både sentralt og for teknikere i felt som kan se om avvik bedres eller forverres under vedlikehold on-site.

  • Øk levetiden på utstyret.
  • Reduser anleggsbesøk.
  • Unngå driftsavbrudd.
  • Oppdag kommende feil før de oppstår.
  • Reduser reparasjonskostnader.
  • Reduser transportkostnader.
  • Installer enkelt – ingen avanserte apper.

SensorHub RTU

Programvaren vår kan motta data fra dine egne sendere. Har du ikke egne eller egnede sendere anbefaler vi innsamlingsenheten vår SensorHub. SensorHub fungerer som et toppsystem for alle sensorene på et anlegg, og sender enorme mengder data inn til applikasjonen.

«Vår filosofi er at fagfolk ikke skal ha behov for brukermanualer for å benytte seg av våre systemer. Det nye designet vil gjøre det enda enklere å ta i bruk SafeMon fra dag én.»

Lars Erik Gjervan, administrerende direktør