SafeMon Telecom

Mer kontroll – bedre nett

SafeMon Telecom gir deg overvåking og feilvarsling i sanntid. Vi samler alle de ulike datakildene dine på ett sted – visualisert i et brukervennlig og rollestyrt dashboard.

Innsikt og oversikt

SafeMon Telecom er laget for at hele organisasjonen din skal ha kontroll og innsikt på telenettet. Både toppleder og tekniker finner den informasjonen de trenger – både på kontoret og på reise.

Proaktiv drift av nettet

Som hyllevare har plattformen det aller meste du trenger, og vi ruller også ut nye funksjoner hver eneste uke. Du har tilgang til SafeMon som en tjeneste, altså under SaaS-prinsippet, og vil dermed fortløpende få nye og utvidede funksjoner.

Vi tar hånd om alt

Vår utstrakte kunnskap fra telekommunikasjonsbransjen gjør at vi raskt identifiserer hvilken informasjon som er støy – og hvilken informasjon som er forretningskritisk.

Safebase håndterer hele verdikjeden – vi sørger for datainnsamling fra alle systemer, transport av data, prosessering og visualisering.

Maskinlæring

SafeMon forholder seg ikke bare til kjente feil; SafeMon lærer hele tiden og kan se mønster for å forutsi fremtidige feil og trender.

Full kontroll

Ved å ha tilgang til alle driftskritiske data i ett system har du alltid kontroll på alle de viktigste driftsparameterne dine –
og kan ta gode og velbegrunnede beslutninger.

(Trykk på en av punktene under for å se videosnutt)

  • Drag ‘n drop: Enkel endring av graftyper
  • Lagre funn og analyser: Legg inn kommentarer og markører på datapunkter
  • Fordypning: Zoom inn på tidsserier med umiddelbar respons
  • Interaktivitet: Markører flyttes likt i modulene i dashboardet
  • Hastighet: Rask innlasting av alle grafer og data
  • Skreddersøm: Administrer roller og brukernivåer selv
  • Dataintegritet: Potensielle feilkilder indikeres eller rettes