09. jul 2020

Ny stor kontrakt med Telia om fjernovervåking

SafeBase har inngått en avtale på nærmere 100 millioner med Telia om leveranse av en IoT-løsning (Internet of Things), som lar mobilgiganten fjernovervåke telemastene sine. Det skal føre til mindre nedetid og mer robust dekning for kundene.

Gruppebilde med produkt

Løsningen, som består av både hardware og software, skal monteres på samtlige mobilmaster over hele landet – fra høye fjell til lave daler, fra nord til sør.

— Vi skal bistå med å effektivisere drift og vedlikehold av mobilnettet, gjennom digitalisering.. Når prosjektet er gjennomført og IoT-løsningen ferdig utrullet vil Telia sitte på et av de største datanettene i Norge, innleder Lars Erik Gjervan, administrerende direktør i SafeBase.

Han beskriver avtalen som en stor tillitserklæring fra Telia, som SafeBase har samarbeidet med på flere tidligere prosjekter.

Klart for tilstandsbasert vedlikehold

Gjervan vil nødig røpe detaljene rundt løsningen, men forteller at den består av en kombinasjon av selskapets egenutviklede SensorHub, stordataplattformen SafeMon og spesialtilpasset software. De fysiske enhetene leveres i et praktisk rack som forenkler monteringen i basestasjonene.

— Kort fortalt vil løsningen kontinuerlig overvåke ulike enheter som slites ut med tiden i basestasjonene. Løsningen gir informasjon om hvorvidt det er på tide å bytte ut enheter eller om de har mer levetid igjen enn antatt, forklarer Gjervan.

Kollega Odd Jostein Svendsli er salgs- og markedsdirektør i SafeBase, og nikker enig. Han legger til at Telia nå går over fra kalenderbasert til tilstandsbasert vedlikehold.

— Med tilstandsbasert vedlikehold bytter man ikke deler som fremdeles er i orden. Det gjør man når vedlikeholdet er kalenderbasert og «utgangsdatoen» på en komponent går mot slutten. Med tilstandsbasert vedlikehold kan man forholde seg til den faktiske tilstanden på enhetene, forteller han. 

Svendsli mener denne tilnærmingen gir store besparelser i innkjøp. I tillegg reduseres transporten av teknikere og reparatører ut til basestasjonene, noe som igjen skåner miljøet.

Når klimamålene

Ignas Antanavicius er prosjektleder i Telia, og bekrefter at løsningen vil bidra til at Telia når sine egne klimamål.

— Målet vårt er å bli utslippsfri innen 2030. Fjernovervåkningen vil redusere utreisene til basestasjonene betraktelig og bidra til at vi reduserer utslippene våre, så vel som inngrep i naturen, forteller Antanavicius.

Løsningen er spesialtilpasset for å imøtekomme Telias krav, og vil ifølge Antanavicius gjøre stor forskjell når det kommer til automatisering og effektivisering av interne prosesser.

— Fremtiden vår er digital, og utrullingen av fjernovervåkningen er et stort steg innenfor digitaliseringen vi jobber med.

Antanavicius sier også at samarbeidsformen mellom Telia og SafeBase er så tett som det er mulig å få til.

— SafeBase sin erfaring fra vår bransje forenkler samarbeidet vårt betraktelig. De er koblet tett på oss og jobber hele tiden for å nå våre mål – faktisk vil jeg si at vi ikke ser på de som en ekstern partner i det hele tatt – men en del av teamet i Telia som jobber med å levere et bedre mobiltilbud til kundene våre.

Bedre oversikt over kundeopplevelsen

Den nye overvåkingen gir teknikerne bedre kunnskap om rotårsaken til feilmeldinger før utreise til stasjonene. Slik kan montørene ta med nødvendige reservedeler, fikse feilen raskere og dermed redusere nedetiden på mobilnettet betraktelig.

— En annen fordel med innsamlingen av driftsdata er at mobilselskapet kan gjenkjenne mønster i feilmeldingene ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. For eksempel ser vi om det er én type betingelse som leder til en spesiell type svikt. Det gjør at det blir enklere å undersøke hvilke andre stasjoner som har samme betingelser, og altså potensiell risiko for samme svikt, forklarer Svendsli.

Antanavicius legger til at Telia nå kan måle kundeopplevelsen på den enkelte basestasjon.

— Gjennom fjernovervåkingen kan vi hele tiden se hvordan kundene våre opplever dekningen i området. Slik kan vi sikre god kvalitet på i alle områdene kundene bruker mobiltelefonene, sier han.

Styrker norsk næringsliv

IoT-løsningen er en hundre prosent norsk løsning. All software utvikles i Trondheim av SafeBase, mens teknologiselskapet NORBIT er trukket inn som samarbeidspartner for utvikling og produksjon av hardware. Både Svendsli og Gjervan understreker gleden av tilgang på denne kompetansen her i Norge.

— Hele løsningen utvikles og produseres lokalt, som betyr kortreiste produkter og at alle inntekter forblir i Norge, forteller Gjervan.

Erfaren IoT-leverandør

SafeBase har lang erfaring med å levere IoT-løsninger etter Software as a Service-prinsippet. Det har de også gjort til flere energiselskap og de to satsningsområdene knyttes nå sammen av kontrakten med Telia.

— Våre ansatte har selv bakgrunn fra telekom og energibransjen. Som selskap har vi levert IoT-løsninger til flere kraftselskap, og erfaringen og teknologiplattformen vår fra den bransjen bruker vi videre inn mot telekom. Dermed kan vi nå levere kvalitetssikret og effektiv fjernovervåking av mobilmastene, sier Svendsli.

Antanavicius i Telia forteller at nettopp denne kunnskapen var avgjørende for valg av samarbeidspartner til prosjektet.

— SafeBase forstår oss. Vi har vektlagt den gode servicen og oppfølgingen vi tidligere har opplevd fra dem, og er sikre på at prosjektet vil gå som planlagt siden SafeBase vet hvordan vår verden fungerer, legger han til.

Implementeringen av IoT-løsningen som skal fjernovervåke basestasjonene starter allerede i år.