SafeMon Dynamisk Kapasitet

Reduserer flaskehalsene i strømnettet og kutter kostnadene

Dynamisk Kapasitet

SafeMon Linje- og kabelovervåking

Fordyp deg i forskningen bak dagens konservative maksgrenser for overføringskapasitet på linjer og kabler, og lær mer om hvordan SafeMon Linje- og kabelovervåking bidrar til å utnytte den reelle kapasiteten i dette whitepaperet.

Whitepaper nedlastinger LKO

Flaskehalsene i strømnettet gir økt fare for feil, og høyere kostnader til forbrukerne

Elektrifiseringen av samfunnet fører til økende effektbehov mange steder i strømnettet. Dette gir utfordringer med å overføre strøm fra der den blir produsert, til der den skal forbrukes. I tillegg blir det nye belastningsmønstre helt ut i de ytterste leddene i lavspentnettet.

Allerede er etablering av nye, grønne industriprosjekter utsatt på grunn av at det ikke er mulig å føre fram tilstrekkelig med effekt. Et annet problem er unødig høy energipris siden effekten ikke kan leveres av billigste produsent.

Med kontroll på dynamisk linje- og kabelkapasitet i sanntid har du riktig beslutningsgrunnlag, og kan overføre mer effekt fra der den er rimeligst å produsere til der den trengs mest.

Faksimile: Enerwe, Europower, NVE, Energi og klima, E24 og Statkraft.

Hva er dynamisk linjekapasitet?

Ved å sette en statisk maksgrense på overføringslinjer basert på at grensen er akseptabel under alle værforhold, blir mye av den reelle kapasiteten ikke utnyttet. Dynamisk linjekapasitet, også kjent som dynamic line rating (DLR), handler om å øke transmisjonskapasiteten gjennom å overvåke faktorer som vær, omgivelsestemperatur og linje- eller kabeltemperatur – for å kunne ta avgjørelsen om å overføre mer strøm enn en statisk maksgrense tilsier.

SafeMon gir deg sanntidsstatus på den reelle kapasiteten til jordkablene og overføringslinjene – slik at du kan overføre mer energi, uten risiko.

SafeMon: Nå blir dynamisk linjekapasitet enkelt.

Person installing dynamic line rating

SafeMon Dynamisk Kapasitet

SafeMon Dynamisk Kapasitet er en kombinasjon av våre løsninger for Nettnytte, Avansert Nettstasjonsovervåking og linje- og kabelovervåking. Til sammen utgjør tjenestene en totalløsning som gir deg oversikt, innsikt og kontroll på de største linjene – helt ut til den enkelte AMS-måler.

SafeMon består av både hardware, som vår egenutviklede SensorHub og andre støttede enheter, og software, der vi presenterer store mengder data i et brukervennlig dashbord. Vi leverer software etter SaaS-prinsippet.

Modellen viser overført effekt (grønn), statisk maksgrense (gul) og reell kapasitet (blå).

Dynamic line rating i Safemon. Illustration.

Fordeler

  • Minimerer begrensninger på overføringslinjene ved å spore reell kapasitet.
  • Unngå unødvendig utbygging av linjenettet – spar kostnader.
  • Tilrettelegg for tilkobling av spredd energiproduksjon, som vind- og solkraft.
  • Lavere kostnader for sluttbrukerne.
  • Motta varsler i sanntid.
  • Økt følelse av kontroll – oversikt og innsikt i linje- og kabelnettet.

Snakk med Frode om SafeMon Dynamisk Kapasitet!