SafeMon

SafeMon kan brukes av hvem som helst som Insight – vi har også spesifikke versjoner til deg som jobber med energinett og telekommunikasjon.

SafeMon er perfekt for deg som skal øke kvaliteten på en leveranse gjennom å jobbe praktisk og proaktivt med:

  • kapasitet
  • feil
  • kontroll
  • hendelser
  • tilgjengeliggjøring
webinar digitalt

SafeMon – den samme dataen du alltid har hatt – med bedre innsamling, analyse og dermed bedre beslutninger.