HytteIndustriKraftproduksjonEl-ferger og ladestasjoner for bussAnleggsplassJordkablerBoligstrøkDynamisk linjekapasitetDriftssentralReduser flaskehalsene i strømnettet ved å måle reell overføringskapasitet på linjene. XInnsikt og kontroll på overføringsledningerinn til byen, nabolagene og ned til denenkelte AMS-måler. SafeMon gir degkontroll på effektene med digitaliseringen avsamfunnet – med stadig flere el-bilerog solcellepaneler. XSafeMon Kabelovervåking målertemperaturen på kabel og omliggende masser, slik at du har innsikt i den reelle overføringskapasiteten – i sanntid. XSafeMon gir deg innsikten du trenger for å overvåke hvordan elektrifiseringen av anleggsplasser påvirker nettet. Bygg- og anleggsplasser er pålagt å være utslippsfri innen 2030. XElektrifisering av samfunnet gir økt behov for kapasitet. SafeMon gir deg innsikt i hvordan elektrisk lading påvirker levetiden til nettstasjonen og annet utstyr. XMed måledata i sanntid gir SafeMon ANSO beslutningsstøtte for lengre levetid på utstyr og bedre driftssikkerhet. XSafeMon gir deg beslutningsstøtten du trenger når næringslivet ber om økt kapasitet til egen drift. XSafeMon Nettnytte utnytter data fraden enkelte AMS-måler – uansett hvor den befinner seg. XXHar beslutningsstøtte med oversikt, innsikt og kontroll på hele nettet.
HytteIndustriKraftproduksjonEl-ferger og ladestasjoner for bussAnleggsplassJordkablerBoligstrøkDynamisk linjekapasitetDriftssentralReduser flaskehalsene i strømnettet ved å måle reell overføringskapasitet på linjene. XInnsikt og kontroll på overføringsledninger inn til byen, nabolagene og ned til den enkelte AMS-måler. SafeMon gir deg kontroll på effektene med digitaliseringen av samfunnet – med stadig flere el-biler webtron XSafeMon Kabelovervåking måler temperaturen på kabel og omliggende masser, slik at du har innsikt i den reelle overføringskapasiteten – i sanntid. XSafeMon gir deg innsikten du trenger for å overvåke hvordan elektrifiseringen av anleggsplasser påvirker nettet. Bygg- og anleggsplasser er pålagt å være utslippsfri innen 2030. XElektrifisering av samfunnet gir økt behov for kapasitet. SafeMon gir deg innsikt i hvordan elektrisk lading påvirker levetiden til nettstasjonen og annet utstyr. XMed måledata i sanntid gir SafeMon ANSO beslutningsstøtte for lengre levetid på utstyr og bedre driftssikkerhet. XSafeMon gir deg beslutningsstøtten du trenger når næringslivet ber om økt kapasitet til egen drift. XSafeMon Nettnytte utnytter data fra den enkelte AMS-måler – uansett hvor den befinner seg. XXHar beslutningsstøtte med oversikt, innsikt og kontroll på hele nettet.

Beslutningsstøtte får du med
innsikt i hele nettet

Skreddersydd for nettingeniører

Du trenger aldri tvile på tilstanden til energinettet igjen. Applikasjonene i SafeMon gir deg innsikt, kontroll og oversikt, slik at du kan ta informerte beslutninger og drifte hele nettet ditt så godt som mulig.

Hos oss er dataen din trygg og alltid tilgjengelig. Plattformen har bunnsolid datasikkerhet, er åpen for integrering med andre systemer og laget av, for og med eksperter som jobber med å drifte strømnett.

En ansatt peker på en stor skjerm som viser frem alle applikasjonene i SafeMon, blant annet NSO.

SafeMon SensorHub

SafeMon støtter allerede alle disse instrumentene – og vi legger enkelt til støtte for et hvilket som helst annet instrument du foretrekker:

Fordeler med SafeMon

  • Tilgang i nettleser på mobil og PC
  • Høyoppløselige tidsserier – Mulighet for detaljerte måledata inntil 1 sekunds oppløsning
  • Sanntidsdata – måledata samles inn hvert 30. sekund
  • Drag ‘n drop: Enkel endring av graftyper og utseende i dashboard
  • Samhandling: Lagre funn og analyser med kommentarer og markører i tidsserier
  • Fordypning: Zoom inn på tidsserier med umiddelbar respons
  • Interaktivitet: Markører flyttes likt i modulene i dashboardet
  • Hastighet: Lynrask innlasting av alle grafer og data
  • Sikkerhet: Administrer roller og brukernivåer selv

Utforsk applikasjonene

NSO
Overvåking av nettstasjoner iht. nettselskapenes krav og anbefalinger. Jobb smartere enn det myndighetene krever med beslutningsstøtte for lengre levetid og bedre driftssikkerhet i distribusjonsnettet.

Les mer
Nettnytte
Finn problemene før de oppstår og vær ett skritt foran utfordringene. SafeMon Nettnytte maksimerer     
utbytte av data og hendelser fra AMS-målere i distribusjonsnettet.

Les mer
Linje- og kabelovervåking
Reduserer flaskehalsene i strømnettet ved å overvåke hva den reelle overføringskapasiteten er, slik at du kan overføre mer energi uten risiko.


Les mer
AMS Drift
Finner årsaken bak avvik i innsamling av AMS måledata og avregning. SafeMon AMS Drift overvåker alle målepunkter – og kontrollerer at alle målerne og kommunikasjonsnett fungerer.

Les mer

«I Tensio har vi tilgang på veldig mye data og det er viktig for oss å eie dem selv. SafeBase skal hjelpe oss med tallknusingen som skjer etter at dataene er samlet inn, og med dem på laget er vi trygge på at sikkerheten rundt informasjonen blir ivaretatt.»

Rolf Hilstad, senior prosjektleder i Tensio