Nettstasjonsovervåking

SafeMon Nettstasjonsovervåkning (ANSO/NSO) – beslutningsstøtte for lengre levetid og bedre driftssikkerhet.


Høyoppløselig sanntidsdata i nettleseren på mobil og PC.

Nettstasjonsovervåkning pluss f.eks:

Romtemperatur
Oljetemperatur
Kamera
Termisk kamera

– og alt annet du ønsker å måle – vi lager støtte for alle sensorene du ønsker – i dag og i fremtiden.

Se oversikt over sensorer vi allerede støtter her >

Avtal et møte med oss om Avansert Nettstasjonsovervåking:

Avansert Nettstasjonsovervåkning fra SafeBase – REN 6025 v.2.2 og mye mer.

Tilgang til data i nettleser på mobil og PC


I SafeMon Energy har du alltid tilgang til data fra nettstasjonene dine – fra mobil, nettbrett eller PC. Ingen applikasjoner som må installeres, ingen tungvinte installeringsprosesser. Bare brukernavn og passord – så er du inne.

Høyoppløselige tidsserier


Du har alltid oversikten i nettportalen – og ønsker du å drille deg ned i dataen kan du bare drille, drille og drille. I SafeMon har du mulighet til å se tilbake på spesifikke tidspunkt av året, måneden, uken, dagen og timen.

Sanntidsdata


Ny data hentes inn minimum hvert 30. sekund. Det betyr at dataen du forholder deg til alltid er fersk. Sanntidsdata er nyttig både sentralt og for teknikere i felt – som kan se om for eksempel jordfeil bedres eller forverres under et kundebesøk.

Fordeler med Avansert Nettstasjonsovervåkning


Ved å investere i Avansert Nettstasjonsovervåkning får du økt kontroll og forutsigbarhet i driften av kritisk infrastruktur.

Øk levetiden på transformator og annet utstyr

I SafeMon får du tilgang til data fra nettstasjonen din på en meningsfull måte som gjør at du kan øke levetiden på egen infrastruktur. Ved å benytte deg av innsikten fra SafeMon Energy kan du ta bedre beslutninger og gjøre proaktive valg for vedlikehold og oppgraderinger – og vite når en transformator faktisk må byttes ut.

Unngå driftsavbrudd

Det er ikke bare levetiden på teknisk utstyr som blir bedre med Avansert Nettstasjonsovervåkning. Siden du i SafeMon har både alarmer, varsler, sanntidsdata og historisk data kan du både forutse og forhindre driftsavbrudd – og reagere raskt når de oppstår.

(Trykk på en av punktene under for å se videosnutt)

  • Drag ‘n drop: Change style as needed
  • Examine: Zoom in on time series with immediate response
  • Synchronized: Cursors are synchronized across modules in the dashboard
  • Responsive: Fast loading of all graphs and data
  • Save findings and analyze: Post comments and markers on data points
  • Alarms: Alerts can be sent by text message and email
  • Role-based access: Manage roles and user levels

Hva er Avansert Nettstasjonsovervåkning?


Avansert Nettstasjonsovervåkning er som navnet tilsier en videreføring av ordinær nettstasjonsovervåkning (NSO). Der den myndighetspåkrevde nettstasjonsovervåkningen stiller krav til jordfeilovervåkning, er jordfeilovervåkning bare en liten del av Avansert Nettstasjonsovervåkning.

Avansert Nettstasjonsovervåkning gir deg kontroll, innsikt og oversikt over alt fra belastningen på nettstasjonen, kvaliteten på strømmen som trekkes inn – og alt annet som kan måles av en sensor.

Snakk med oss om Avansert Nettstasjonsovervåkning