Nettstasjonsovervåking

SafeMon Nettstasjonsovervåkning (ANSO/NSO) – beslutningsstøtte for lengre levetid og bedre driftssikkerhet.

Høyoppløselig sanntidsdata i nettleseren på mobil og PC.

ANSO

Last ned gratis whitepaper

Avansert nettstasjonsovervåking i SafeMon gir deg innsikt, kontroll og oversikt i komplisert infrastruktur. Les mer om hvordan løsningen fungerer ved å laste ned whitepaperet – vi sender det til deg på e-post!

Whitepaper nedlastinger ANSO

avansert nettstasjonsovervåkning

Høyoppløselige målinger i sanntid (30 sek)

Funksjon

NSO

ANSO

Fase – Fase spenninger

Fase – Jord spenninger

Fasestrømmer

Aktiv og reaktiv effekt

Romtemperatur

Oljetemperatur

Værstasjon

REN 6025 alarmer

Funksjon

NSO

ANSO

Jordfeil

Spenningsavbrudd

Fasebrudd

Spenningsvariasjon

Spenningsusymmetri

Over eller underspenning

Spenningssprang

Flimmer

Overharmonisk THD

Overharmonisk individuelle

Drift

Funksjon

NSO

ANSO

Nettspenning

Trafobelastning

Trafotemperatur

Romtemperatur

Batterispenning *

Oljenivå *

Oljetrykk *

Nullpunktsikring

Kommunikasjonsovervåking

* med Ecosmart

Rapporter

Funksjon

NSO

ANSO

Jordfeilrapport

Belastningsrapport

Spenningsrapport

THD rapport

API for utveksling av data med tredjeparts systemer

Hva er Avansert Nettstasjonsovervåkning?


Avansert Nettstasjonsovervåkning er som navnet tilsier en videreføring av ordinær nettstasjonsovervåkning (NSO). Der den myndighetspåkrevde nettstasjonsovervåkningen stiller krav til jordfeilovervåkning, er jordfeilovervåkning bare en liten del av Avansert Nettstasjonsovervåkning.

Avansert Nettstasjonsovervåkning gir deg kontroll, innsikt og oversikt over alt fra belastningen på nettstasjonen, kvaliteten på strømmen som trekkes inn – og alt annet som kan måles av en sensor.

Avansert Nettstasjonsovervåkning

Tilgang til data i nettleser på mobil og PC.

I SafeMon Energy har du alltid tilgang til data fra nettstasjonene dine – fra mobil, nettbrett eller PC. Ingen applikasjoner som må installeres, ingen tungvinte installeringsprosesser. Bare brukernavn og passord – så er du inne.

SafeMon

Høyoppløselige tidsserier

Du har alltid oversikten i nettportalen – og ønsker du å drille deg ned i dataen kan du bare drille, drille og drille. I SafeMon har du mulighet til å se tilbake på spesifikke tidspunkt av året, måneden, uken, dagen og timen.

Høyoppløselige tidsserier

Sanntidsdata

Ny data hentes inn minimum hvert 30. sekund. Det betyr at dataen du forholder deg til alltid er fersk. Sanntidsdata er nyttig både sentralt og for teknikere i felt – som kan se om for eksempel jordfeil bedres eller forverres under et kundebesøk.

sanntidsdata

Øk levetiden på transformator og annet utstyr

I SafeMon får du tilgang til data fra nettstasjonen din på en meningsfull måte som gjør at du kan øke levetiden på egen infrastruktur. Ved å benytte deg av innsikten fra SafeMon Energy kan du ta bedre beslutninger og gjøre proaktive valg for vedlikehold og oppgraderinger – og vite når en transformator faktisk må byttes ut.

Høyoppløselige tidsserier

Unngå driftsavbrudd

Det er ikke bare levetiden på teknisk utstyr som blir bedre med Avansert Nettstasjonsovervåkning. Siden du i SafeMon har både alarmer, varsler, sanntidsdata og historisk data kan du både forutse og forhindre driftsavbrudd – og reagere raskt når de oppstår.

(Trykk på en av punktene under for å se videosnutt)

  • Drag ‘n drop: Change style as needed
  • Examine: Zoom in on time series with immediate response
  • Synchronized: Cursors are synchronized across modules in the dashboard
  • Responsive: Fast loading of all graphs and data
  • Save findings and analyze: Post comments and markers on data points
  • Alarms: Alerts can be sent by text message and email
  • Role-based access: Manage roles and user levels