Nettstasjonsovervåking

SafeMon Nettstasjonsovervåkning – beslutningsstøtte for lengre levetid og bedre driftssikkerhet.

Høyoppløselig sanntidsdata i nettleseren på mobil og PC.

Illustrasjon av brukergrensesnittet i SafeMon Nettstasjonsovervåking. Bildet viser en PC og mobil-skjerm.

Last ned whitepaper

Avansert nettstasjonsovervåking i SafeMon gir deg innsikt, kontroll og oversikt i komplisert infrastruktur. Les mer om hvordan løsningen fungerer ved å laste ned whitepaperet – vi sender det til deg på e-post!

Whitepaper nedlastinger ANSO

Mockup av whitepaper for SafeMon ANSO. Bilde

Høyoppløselige målinger i sanntid (30 sek)

Funksjon

NSO

ANSO

Fase – Fase spenninger

Fase – Jord spenninger

Fasestrømmer

Aktiv og reaktiv effekt

Romtemperatur

Oljetemperatur

Værstasjon

REN 6025 alarmer

Funksjon

NSO

ANSO

Jordfeil

Spenningsavbrudd

Fasebrudd

Spenningsvariasjon

Spenningsusymmetri

Over eller underspenning

Spenningssprang

Flimmer

Overharmonisk THD

Overharmonisk individuelle

Drift

Funksjon

NSO

ANSO

Nettspenning

Trafobelastning

Trafotemperatur

Romtemperatur

Batterispenning *

Oljenivå *

Oljetrykk *

Nullpunktsikring

Kommunikasjonsovervåking

* med Ecosmart

Rapporter

Funksjon

NSO

ANSO

Jordfeilrapport

Belastningsrapport

Spenningsrapport

THD rapport

API for utveksling av data med tredjeparts systemer

Hva er Avansert Nettstasjonsovervåkning?


Avansert Nettstasjonsovervåkning (ANSO) er en videreføring av ordinær, eller enkel nettstasjonsovervåkning (ENSO). Der den myndighetspåkrevde overvåkningen stiller krav til jordfeilovervåkning, er dette bare en liten del av ANSO.

ANSO gir merverdi for nettselskapenes driftskritiske nettstasjoner, som typisk har industrikunder med krevende last og høye avbruddskostnader.

Avansert Nettstasjonsovervåkning gir deg kontroll, innsikt og oversikt over alt fra belastningen på nettstasjonen, kvaliteten på strømmen som trekkes inn – og alt annet som kan måles av en sensor.

Telias erfaringer knyttet til nettstasjonsovervåkning.

Nærbilde av en sensor som er utviklet av SafeBase. Farger i bildet: Grønn og oransj.

Enkel Nettstasjonsovervåking (ENSO)

ENSO gjøres gjennom AMS-innsamlingssystemet, og bruker gjerne samme type målere som er plassert hos kundene for å fjernavlese strømforbruket. ENSO oppfyller alle myndighetspålagte krav til nettstasjonsovervåking.

SafeMon har nå støtte for både ANSO og ENSO, sammenstilt i ett og samme dashbord – slik at du får oversikt over kritiske og ikke-kritiske nettstasjoner på samme sted.

En ansatt peker på en stor skjerm som viser frem alle applikasjonene i SafeMon, blant annet NSO.

Høyoppløselige tidsserier

Du har alltid oversikten i nettportalen – og ønsker du å drille deg ned i dataen kan du bare drille, drille og drille. I SafeMon har du mulighet til å se tilbake på spesifikke tidspunkt av året, måneden, uken, dagen og timen.

Ny data hentes inn minimum hvert 30. sekund. Det betyr at dataen du forholder deg til alltid er fersk. Sanntidsdata er nyttig både sentralt og for teknikere i felt – som kan se om for eksempel jordfeil bedres eller forverres under et kundebesøk.

Høyoppløselige tidsserier i SafeMon. Bilde.

Unngå driftsavbrudd

Det er ikke bare levetiden på teknisk utstyr som blir bedre med Avansert Nettstasjonsovervåkning. Siden du i SafeMon har både alarmer, varsler, sanntidsdata og historisk data kan du både forutse og forhindre driftsavbrudd – og reagere raskt når de oppstår.

(Trykk på en av punktene under for å se videosnutt)

  • Drag ‘n drop: Change style as needed
  • Examine: Zoom in on time series with immediate response
  • Synchronized: Cursors are synchronized across modules in the dashboard
  • Responsive: Fast loading of all graphs and data
  • Save findings and analyze: Post comments and markers on data points
  • Alarms: Alerts can be sent by text message and email
  • Role-based access: Manage roles and user levels