Nettnytte

Utnytt kapasiteten – gjør riktige investeringer

To mannlige utviklere i SafeBase sitter foran en skjerm, der de jobber med SafeMon Nettnytte.

Last ned gratis whitepaper

Nettnytte gir deg full innsikt i det elektriske nettet slik at du kan utnytte kapasitet, sikre bedre leveransekvalitet og gjøre riktige investeringer. Det kaller vi proaktiv drift. Les mer om hvordan løsningen fungerer ved å laste ned whitepaperet – vi sender det til deg på e-post!

Whitepaper nedlastinger Nettnytte

Nettnytte

Proaktiv drift av nettet

SafeMon gir deg innsikten som trengs for å drifte proaktivt.

Proaktiv drift betyr å finne problemene før de oppstår, og hele tiden være ett skritt foran utfordringene. Det gjøres ved å maksimere utbyttet fra informasjonen som allerede ligger i strømnettet.

Flere kunder har økt sin nettnytte gjennom SafeMon. Fagne valgte SafeMon for trygg innføring av nye IT-systemer. Andre kunder har skreddersydde SafeMon-versjoner, som Aneo som bruker SafeMon for proaktiv overvåkning av mobile ladere.

Illustration of proactive grid management in Norway.

Nøkkelfunksjoner for nettnytte

Vi sammenstiller data fra AMS-målere og nettstasjonsovervåking i dashbordet SafeMon. SafeMon er laget for at du som er kraftnettspesialist enkelt skal finne innsikten du trenger gjennom å:

 • avdekke for høye og lave spenninger som ødelegger utstyr og skaper brannfare
 • avdekke jordfeil – vi prioriterer de mest alvorlige jordfeilene først
 • avdekke unormalt høye temperaturer som kan gi havari og redusere utstyrets levetid
 • prioritere feilhåndtering – de mest alvorlige feilene utbedres først
 • redusere tidsbruk på manuell feilsøking av feil
 • finne restlevetid på utstyr
Bilde tatt bakfra. Tre ansatte, to menn og en kvinne sitter foran en skjerm. Kvinnen peker på skjermen, som viser et kart over Sør-Norge.

Fordeler med SafeMon

SafeMon gir deg nøkkelferdig Nettstasjonsovervåking etter REN 6025 og Nettnytte etter REN 4021.

 • Tilgang til data i nettleser på mobil og PC
 • Høyoppløselige tidsserier – drill deg ned i dataen
 • Sanntidsdata – ny data hentes inn hvert 30. sekund
 • Drag ‘n drop: Enkel endring av graftyper
 • Lagre funn og analyser: Legg inn kommentarer og markører på datapunkter
 • Fordypning: Zoom inn på tidsserier med umiddelbar respons
 • Interaktivitet: Markører flyttes likt i modulene i dashboardet
 • Hastighet: Rask innlasting av alle grafer og data
 • Skreddersøm: Administrer roller og brukernivåer selv
 • Dataintegritet: Potensielle feilkilder indikeres eller rettes

«Vi hjelper flere kunder i energisegmentet med innsamling og analyser av deres data, som igjen gir dem god beslutningsstøtte. Vi anbefaler alle nettselskap å kombinere nettnytte-målinger med avansert nettstasjonsovervåking – da har man full kontroll og er rustet for de utfordringene som kan oppstå.»

Frode Johansen, leveringsansvarlig Energy