Nettnytte i SafeMon

– maksimalt utbytte av AMS-data

AMS-målere og nettstasjonsovervåking gir store mengder data. SafeBase sammenstiller dataene og trekker ut informasjon for å gi best mulig nettnytte.

I SafeMon kombineres data fra kundenes intelligente strømmålere med målinger fra nett- og trafostasjoner i ett enkelt brukergrensesnitt – med muligheter til å drille så langt ned du vil i høyoppløselige tidsserier.

Nettnytte

Proaktiv drift av nettet

Tradisjonelt har nettselskaper hatt en reaktiv tilnærming på feilsituasjoner i nettet. Med en stadig akselererende utvikling i forbruksmønster kombinert med innfasing av mye vind og solkraft er det mange som frykter at dette ikke er tilstrekkelig i nær framtid. Nettnytte med SafeMon lar deg drifte nettet pro-aktivt.

Vi finner problemene før du vet at de er der

Historisk sett har nettselskapene hatt lite data fra distribusjonsnettet, og heller tatt kostnaden ved å bygge ut i regional- og transmisjonsnettet. Dagens høye effektuttak gjør at nettselskap må få strømkundene til å bruke mindre strøm på en gang.

Da må data fra kundene og nettstasjonene brukes til å se hvor tiltak skal settes inn.

SafeMon gir deg nøkkelferdig NSO etter REN 6025 og Nettnytte etter REN 4021.

Som standard finner du blant annet jordfeilovervåking, balanserapport, belastningsrapport, spenningsrapport og THD-rapport.

Vår erfaring og kunnskap fra energibransjen gjør at vi forstår utfordringene og ønskene du som jobber med strømnettet har. Vi hjelper deg å:

  • Avdekke for høye og lave spenninger som ødelegger utstyr og skaper brannfare
  • Avdekke jordfeil – vi prioriterer de mest alvorlige jordfeilene først
  • Avdekke unormalt høye temperaturer som kan vi havari og redusere utstyrets levetid
  • Prioritere feilhåndtering – de mest alvorlige feilene utbedres først
  • Redusere tidsbruk på manuell feilsøking av feil
  • Finne restlevetid på utstyr

Kontaktskjema