Nettnytte: Utnytt kapasiteten – gjør riktige investeringer

Din innsikt – bedre beslutninger

Nettnytte gir deg full innsikt i det elektriske nettet slik at du kan utnytte kapasitet, sikre bedre leveransekvalitet og gjøre riktige investeringer. Det kaller vi proaktiv drift.

Nøkkelfunksjoner for nettnytte

Vi sammenstiller data fra AMS-målere og nettstasjonsovervåking i dashbordet SafeMon. SafeMon er laget for at du som er kraftnettspesialist enkelt skal finne innsikten du trenger gjennom å:

 • avdekke for høye og lave spenninger som ødelegger utstyr og skaper brannfare
 • avdekke jordfeil – vi prioriterer de mest alvorlige jordfeilene først
 • avdekke unormalt høye temperaturer som kan gi havari og redusere utstyrets levetid
 • prioritere feilhåndtering – de mest alvorlige feilene utbedres først
 • redusere tidsbruk på manuell feilsøking av feil
 • finne restlevetid på utstyr

Proaktiv drift av nettet

SafeMon gir deg innsikten som trengs for å drifte proaktivt.

Proaktiv drift betyr å finne problemene før de oppstår, og hele tiden være ett skritt foran utfordringene. Det gjøres ved å maksimere utbyttet fra informasjonen som allerede ligger i strømnettet.

«Vi hjelper flere kunder i energisegmentet med innsamling og analyser av deres data, som igjen gir dem god beslutningsstøtte. Vi anbefaler alle nettselskap å kombinere nettnytte-målinger med avansert nettstasjonsovervåking – da har man full kontroll og er rustet for de utfordringene som kan oppstå.»

Frode Johansen, leveringsansvarlig Energy

Fordeler med SafeMon

SafeMon gir deg nøkkelferdig Nettstasjonsovervåking etter REN 6025 og Nettnytte etter REN 4021.

 • Tilgang til data i nettleser på mobil og PC
 • Høyoppløselige tidsserier – drill deg ned i dataen
 • Sanntidsdata – ny data hentes inn hvert 30. sekund
 • Drag ‘n drop: Enkel endring av graftyper
 • Lagre funn og analyser: Legg inn kommentarer og markører på datapunkter
 • Fordypning: Zoom inn på tidsserier med umiddelbar respons
 • Interaktivitet: Markører flyttes likt i modulene i dashboardet
 • Hastighet: Rask innlasting av alle grafer og data
 • Skreddersøm: Administrer roller og brukernivåer selv
 • Dataintegritet: Potensielle feilkilder indikeres eller rettes