Beslutningsstøtte får du med
innsikt i hele nettet

BasestasjonerIndustriKraftproduksjonEl-ferger og ladestasjoner for bussAnleggsplassJordkablerBoligstrøkDynamisk linjekapasitetDriftssentralReduser flaskehalsene i strømnettet ved å måle reell overføringskapasitet på linjene. XInnsikt og kontroll på overføringsledninger inn til byen, nabolagene og ned til den enkelte AMS-måler. SafeMon gir deg kontroll på effektene med digitaliseringen av samfunnet – med stadig flere el-biler og solcellepaneler. XSafeMon Kabelovervåking måler temperaturen på kabel og omliggende masser, slik at du har innsikt i den reelle overføringskapasiteten – i sanntid. XSafeMon gir deg innsikten du trenger for å overvåke hvordan elektrifiseringen av anleggsplasser påvirker nettet. Bygg- og anleggsplasser er pålagt å være utslippsfri innen 2030. XElektrifisering av samfunnet gir økt behov for kapasitet. SafeMon gir deg innsikt i hvordan elektrisk lading påvirker levetiden til nettstasjonen og annet utstyr. XMed måledata i sanntid gir SafeMon ANSO beslutningsstøtte for lengre levetid på utstyr og bedre driftssikkerhet. XSafeMon gir deg beslutningsstøtten du trenger når næringslivet ber om økt kapasitet til egen drift. XSafeMon fjernovervåker geografisk spredt, kritisk infrastruktur og reduserer behovet for utreise. XXHar beslutningsstøtte med oversikt, innsikt og kontroll på hele nettet.
BasestasjonerIndustriKraftproduksjonEl-ferger og ladestasjoner for bussAnleggsplassJordkablerBoligstrøkDynamisk linjekapasitetDriftssentralReduser flaskehalsene i strømnettet ved å måle reell overføringskapasitet på linjene. XInnsikt og kontroll på overføringsledninger inn til byen, nabolagene og ned til den enkelte AMS-måler. SafeMon gir deg kontroll på effektene med digitaliseringen av samfunnet – med stadig flere el-biler og solcellepaneler. XSafeMon Kabelovervåking måler temperaturen på kabel og omliggende masser, slik at du har innsikt i den reelle overføringskapasiteten – i sanntid. XSafeMon gir deg innsikten du trenger for å overvåke hvordan elektrifiseringen av anleggsplasser påvirker nettet. Bygg- og anleggsplasser er pålagt å være utslippsfri innen 2030. XElektrifisering av samfunnet gir økt behov for kapasitet. SafeMon gir deg innsikt i hvordan elektrisk lading påvirker levetiden til nettstasjonen og annet utstyr. XMed måledata i sanntid gir SafeMon ANSO beslutningsstøtte for lengre levetid på utstyr og bedre driftssikkerhet. XSafeMon gir deg beslutningsstøtten du trenger når næringslivet ber om økt kapasitet til egen drift. XSafeMon fjernovervåker geografisk spredt, kritisk infrastruktur og reduserer behovet for utreise. XXHar beslutningsstøtte med oversikt, innsikt og kontroll på hele nettet.

Innsikt, kontroll og oversikt i komplisert infrastruktur.

Vi hjelper deg med å gjøre sensor- og måledata om til beslutningsstøtte som gjør at driften din forbedres. Teknologiplattformen SafeMon kan brukes som et toppsystem for andre programvarer eller som et dashboard for data som vises utelukkende i SafeMon.

Utforsk applikasjonene

NSO
Overvåking av nettstasjoner iht. nettselskapenes krav og anbefalinger. Jobb smartere enn det myndighetene krever med beslutningsstøtte for lengre levetid og bedre driftssikkerhet i distribusjonsnettet.

Les mer
Nettnytte
Finn problemene før de oppstår og vær ett skritt foran utfordringene. SafeMon Nettnytte maksimerer     
utbytte av data og hendelser fra AMS-målere i distribusjonsnettet.     

Les mer
AMS Drift
Finner årsaken bak avvik i innsamling av AMS måledata og avregning. SafeMon AMS Drift overvåker alle målepunkter – og kontrollerer at alle målerne og kommunikasjonsnett fungerer.

Les mer
Linje- og kabelovervåking
Reduserer flaskehalsene i strømnettet ved å overvåke hva den reelle overføringskapasiteten er, slik at du kan overføre mer energi uten risiko.


Les mer
SmartSite
Fjernstyrt tilstedeværelse på anlegg og større teknisk infrastruktur. Proaktiv drift som gir forutsigbarhet og redusert behov for feltoppdrag.


Les mer
Batterisystemovervåking
For å møte det økende effektbehovet, setter flere nettselskaper inn nettbatterier. For å vite at batterisystemene fungerer slik de er tiltenkt, må de overvåkes – måledata må samles inn og tolkes.

Les mer

Bransjer

Om du jobber med en infrastruktur spredt i et stort geografisk område, der datapunktene er mange og informasjonen komplisert – så er vi der for å gjøre om brysomme datamengder til driftsfordeler.