Innsikt, kontroll og oversikt i komplisert infrastruktur.

SafeMon gjør data fra strømnettet om til beslutningstøtten du trenger.

Få maksimalt utbytte av dine data – med bedre innsamling, tolking og analyser tar du også bedre beslutninger.

Uansett om du jobber med leveransekvalitet eller feilretting trenger du aldri tvile på tilstanden til energinettet igjen. SafeMon Energy er skreddersydd til nettselskapene.

operational intelligence

Nettnytte

Vi kombinerer data fra strømkundenes AMS-målere med målinger fra nettstasjonene i ett enkelt dashbord – slik at du har full oversikt over alt som foregår i nettet.

Safebase

Nettstasjonsovervåking

SafeMon brukes selvstendig eller som et toppsystem for andre programvarer. SafeMon gir deg nøkkelferdig NSO etter REN 6025. Ønsker du å jobbe smartere enn myndighetene krever? Bli bedre kjent med vårt konsept Avansert Nettstasjonsovervåking (ANSO) her:

nettstasjon
Kontroll
SafeMon bruker kunstig intelligens og stordata-teknologi til å analysere enorme mengder data. Det betyr at du alltid har kontroll på alle deler av driften.
Proaktiv drift
Kunstig intelligens, maskinlæring og analyse på tvers av datasett betyr at du kan sette inn mottiltak og oppdage feil før de oppstår.
Sikkerhet
Din data er trygg. Vi bruker streng kryptering, tier 3 eller 4 datasenter og klyngeteknologi – slik er de alltid både tilgjengelige og sikre.
Frihet med åpenhet
Dataene er dine. Du eier de, eksporterer de og sender de videre til andre systemer slik du vil.
Automatiserte prosesser
Med kunstig intelligens og maskinlæring kommer også muligheter for å automatisere prosesser som tidligere har vært manuelle.
Forutsigbare kostnader
AI, Big data, maskinlæring, skylagring, Internet Of Things og Software as a Service – bak disse buzzordene ligger reduserte og forutsigbare kostnader.