Proaktiv drift: Derfor er det lønnsomt, og slik er det mulig

Riktig overvåking av distribusjonsnettet gjør at du kan drive proaktivt og bærekraftig – og dermed alltid være i forkant av både utfordringer og muligheter. For å være i forkant må du ha sanntidsstatus på hele nettet ditt – og det krever igjen overvåking og presentasjon av enorme datamengder i sanntid.

Medgründer og COO Jan Ødegård i SafeBase forklarer hvordan og hvorfor SafeBase har jobbet seg systematisk frem mot det han mener er gullstandarden for beslutningsstøtte til profesjonelle driftere av distribusjonsnett.

Lærdom fra drift av telenettet

SafeBase ble startet av tidligere Telia-ansatte. Med oss fra telekomgiganten hadde vi et tydelig tankesett om hvordan et nett må overvåkes for å driftes på en bærekraftig måte – altså drift der vi forutser utfordringer og dermed kan gjøre investeringer og feilretting på riktig sted og til riktig tid.

— Vi har ståltro på proaktiv og bærekraftig drift av ethvert kritisk nett. For å få til det må man først og fremst ha kontinuerlig tilgang til ferdigtygd sanntidsdata. Teknologiplattformen vi har utviklet for å få til dette kan nå tas i bruk av ethvert nettselskap på kort tid.

Det sier Jan Ødegård, som var med på å starte opp SafeBase i 2013. Siden har både store telekomselskaper og kraftselskaper i flere deler av landet [1] [2] [3] [4] valgt SafeMon i sitt arbeid for å unngå driftsavbrudd og kvalitetstap på nettet sitt.

Hva mener vi med «proaktiv drift»?

Definisjonen på proaktiv drift er å gjøre tiltak nå for å håndtere ting som skjer i framtida. Ulempen er at det er ingen ende på hvor mye tid og penger som kan brukes på å forberede seg på mulige ting som kan skje i framtida. Det er her SafeMon kommer inn

Ved å både ha full oversikt over tilstanden akkurat nå, og i tillegg kunne sammenligne med historisk tilstand, kan vi enklere se hvor neste utfordring dukker opp. Dermed er du forberedt når det skjer, eller i stand til å gjøre tiltak for å unngå å havne i situasjonen.

— I telekom-verdenen er misfornøyde kunder det verste du kan ha – det er som kjent lav lojalitet blant kundene av mobiloperatørene. Misfornøyde kunder vil før eller siden gå til en konkurrent. For å unngå misfornøyde kunder blir det samlet inn store mengder data fra mobilnettet om kundens opplevde kvalitet. Ved å finne problemer før kundene kan du forbedre nettet før kundene har forlatt deg, sier han.

— I energinettet har vi ett av verdens mest driftssikre nett. Vi ser at kundene våre legger ned både en stor innsats og store investeringer for å sikre at vi har færrest mulig strømbrudd og kortest mulig brudd når det først skjer. Ved å samle inn store mengder sanntidsdata fra komponentene i kraftnettet ser vi at kundene våre unngår mange feilsituasjoner, samtidig som de sikrer at alle oppgraderinger skjer der de har størst effekt, poengterer Ødegård.

Tre-sekunders-regelen

Det er et fellestrekk for kritisk infrastruktur at nettene er store, kompliserte og inneholder ekstreme mengder med data. Likevel skal alle visninger, grafer og rapporter i SafeMon vises senesttre sekunder etter at brukeren har trykket på knappen i det nettleserbaserte verktøyet.

Les også: Fjernovervåking av nettstasjoner >

Å løfte fjell som om det var småstein

At det skal være mulig å trekke inn informasjon fra hele tele- eller kraftnettet, bake dette om til forståelige og sammenlignbare tall og så generere brukervennlige visualiseringer på et øyeblikk kan høres for godt ut til å være sant. Så hvordan er det mulig å flytte og behandle et fjell av data på denne måten – hvert sekund, hele året?

— Det er dessverre ikke noe enkelt svar på hvordan vi har fått til den smidige databehandlingen vår. Det handler om domenekunnskapen vår i energi- og telekombransjene, smarte algoritmer, teknologiuavhengighet og mye mer. Jeg liker likevel å tro at det er to hovedgrunner til at vi har fått det til: 1. Rekruttering av svært dyktige medarbeidere, 2. En daglig leder som har tatt mange gode valg.

Domene- og teknologikunnskap

Jan forteller at de ansattes kjennskap til domenene de jobber med er avgjørende for å kontinuerlig videreutvikle SafeMon på en måte som hele tiden øker verdien av verktøyet for brukerne. I tillegg har teamet spisskompetanse på maskinlæring, databaser, statistikk, ingeniørarbeid og mye mer. I bunn har også hele teamet en urokkelig tro på proaktiv og bærekraftig drift av distribusjonsnett.

Skaperglad leder

Han tror mye ville vært annerledes om ikke daglig leder Lars Erik Gjervan i tidlig fase identifiserte behovet for en enkel måte å samle inn data fra store nettverk på og begynte letingen etter en løsning på dette.

— Da han ikke fant teknologien i markedet, lagde han den selv. SafeMon SensorHub har blitt nøkkelen til å få data ut fra nettstasjoner og basestasjoner og opp til skyen. Ikke bare er det et godt eksempel på hvordan vi hele tiden finner løsninger – men også på viktigheten av at vi har kompetanse på hardware i tillegg til IT og software.

Proaktiv og bærekraftig drift

Basert på kundedrevet nyskaping og ukentlige programvareoppdateringer skal SafeBase fortsette å bygge dagens og morgendagens beste verktøy for driftsstøtte. Målet er at kundene skal utføre sine viktige samfunnsfunksjoner på best mulig måte – både på kort og lang sikt.

— Proaktiv og bærekraftig drift betyr altså både at feil unngås, at eventuelle feil rettes raskt – og at befolkningen dermed ikke opplever tap av viktige tjenester som telefoni og strøm. Nettselskapene skal i tillegg bruke våre verktøy til å vurdere når investeringer i nytt utstyr og reparasjoner bør gjøres, og hvordan arbeidet bør prioriteres over tid.

Kilder

[1] https://safebase.no/sogn-og-fjordane-energi-har-valgt-safemon-nettstasjonsovervaking/
[2] https://safebase.no/ringeriks-kraft-nett-gar-for-safemon-nettstasjonsovervaking/
[3] https://safebase.no/voss-energi-velger-avansert-nettstasjonsovervaking-fra-safebase/
[4] https://safebase.no/simulerer-fremtidens-utfordringer-i-stromnettet/