— Vårt viktigste verktøy for jordfeilovervåkning

For Voss Energi er SafeMon det viktigste verktøyet for jordfeilovervåkning. Flere feil oppdages og løses raskere enn før de installerte SafeMon på en fjerdedel av nettet.

– SafeMon er det viktigste verktøyet vårt for jordfeilovervåkning. Det gir oss god oversikt og vi bruker det daglig for å overvåke strømnettet og holde det rent, forteller energiingeniør hos Voss Energi Nett AS, Jan Olav Opheim.

Nettselskapet har omlag 12 000 kunder. Det siste året har Voss Energi vært med på et pilotprosjekt hvor de har installert 188 SafeMon SensorHub i både høyspentmaster og i tilknytning til trafokiosker i hele området sitt.

– Heldigvis har vi en fremtidsrettet prosjektleder i Frode Rogne, som sørget for AMS-utrullingen og fikk implementert nettnytte som en del av den. Dette resulterte i sensorhub-installasjoner spredd utover hele nettet.

Tids- og arbeidsbesparende

– Elektriske verdier som tidligere var beregnet ut fra kundens forbruk, er nå tilgjengelig som sanntidsdata. Fortløpende tilgang til data sparer oss for tid og arbeid til uttrykning og feilsøking, sier Opheim.

Også kundene opplever at feilene løses raskere og enda mer effektivt.

– I dag har vi for eksempel hatt en kunde som har problemer med jordfeil. Da kan vi ved hjelp av SafeMon se at det finnes en forstyrrelse i tidsrommet som harmonerer med feilen kunden opplever. Når vi da dro for å feilsøke, brukte montøren SafeMon på mobilen for følge med på utviklingen, helt frem til rett sikring ble funnet og feilen ble løst, forklarer han.

SafeMon jordfeilovervåkning

Enklere vedlikehold

Slik akveduktene i sin tid bandt Romerriket sammen, er det i dag strømnettet som er vår viktigste infrastruktur. Blant trange daler og stupbratte fjellsider på Vestlandet kan oppsyn og vedlikehold av nettet være ekstra utfordrende.

Opheim forteller at de tydelig kan se at de nå sparer penger på oppklaring av jordfeil. I feilsøkningssituasjoner bruker montørene SafeMon på mobilen.

– I første omgang er det spesielt jordfeilmodulen de benytter, men i større feilsituasjoner viser også kartet fint hvor mange trafoer som er strømløse. Den siste måneden har vi ved hjelp av SafeMon oppdaget to defekte trafoer. Begge hadde fått skader fra lynnedslag, men havarerte ikke. Vi oppdaget likevel at linjespenningen lå utenfor leveringsforskriften og trafoene ble skiftet.

Bedre oversikt

På kontoret i Voss benytter også saksbehandlerne SafeMon for å overvåke og planlegge vedlikeholdet av hele strømnettet.
– Tidligere fikk bare melding om at det var en jordfeil når en kunde ble berørt. Da sendte vi montøren litt ut på måfå, fordi vi visste ikke om feilen var forvunnet eller ikke. I halvparten av tilfellene var feilen borte når montøren kom frem, forteller Opheim.

– På et langstrakt nett som vårt, betyr det ofte over en times kjøring hver vei for to montører. Å unngå disse bomturene sparer oss helt klart mye tid og penger.

Oppdager flere feil

Fordi de nå har tilgang på sanntidsinformasjon, vet montøren om det må feilsøkes eller ikke. Det gjør også oppdragene mye enklere å løse.

– Samtidig oppdager vi flere jordfeil enn før. Vi opplever tydelig merverdien av å hente inn stadig større kunnskap om nettet vårt. Grundigere data og større innsikt i nettet vårt bidrar faktisk til at vi bygger opp driftsorganisasjonen vår basert på SafeMon, utdyper han.

Jordfeilovervåkning
Voss Energi sin montør, Geir Ove Øvsthus, har hatt ansvaret for montasjen av SafeMon-SensorHub-ene. Prosjektet har bestått av mange ulike installasjoner, hvor hans faglige dyktighet og evne til å finne løsninger har vært helt avgjørende.

Forutser fremtiden

Opheim forteller at oversikten i sanntid er god å ha. På enkelte små trafokretser hender det at saksbehandlerne ser på SafeMon hvilken kunde som har feilen – før kunden selv har oppdaget den. Da tar saksbehandlerne direkte kontakt og feilsøkingen blir gjort over telefon.

– Samspillet mellom mennesker og teknologi gjør oss bedre. Ved hjelp av god lokalkunnskap og litt kvalifisert gjetting klarer vi i mange tilfeller å sannsynliggjøre hvor feilen ligger før montøren har vært ute i felten – noe som igjen gjør oss bedre rustet til å iverksette riktig tiltak, forteller Opheim.

– Den største fordelen med SafeMon er at oversikten tilgjengeliggjør alle de elektriske verdiene som du ellers bare kalkulerer og beregner ut ifra fjorårets kWh-bruk.

Sanntidsdata

Han forklarer at sanntidsdata gjør at de kan lokalisere feilkilden ut ifra når på døgnet spenningsvariasjoner opptrer.

– Et eksempel på dette er jordfeil i gatebelysning som kommer hver kveld og forsvinner om morgenen. Grafisk fremstilling av spenningsvariasjon, i kombinasjon med erfaring, gjør at slike feil med høy sikkerhet kan lokaliseres uten at vi trenger å forlate kontoret.

– Tilsvarende kan vi be kunden vi mistenker har jordfeil gå i sikringsskapet og skru av hovedbryteren. Hvis nettet blir rent har vi funnet feilkilden. Videre ber vi kunden fortsette med enkeltsikringer helt frem til vi finner ut at det for eksempel skyldes varmtvannsberederen. Da er problemet løst uten at vi trenger å sende ut montører.

Verdifulle belastningsrapporter

Energiingeniøren forteller at belastningsrapportene de får fra SafeMon også er et nyttig verktøy i arbeidshverdagen.

– Vi bruker rapportene til å bedømme maksbelastning på trafoen og kan for eksempel se hvem som ligger an til å få det strevsomt om vinteren med tanke på overlast.

– Belastningsrapportene brukes også til utvidelse av nettet, eksempelvis hvis et nytt hyttefelt skal bygges. Da er det gjerne prosjektert inn mye effekt på hver enkelt hytte og SafeMon gir oss god oversikt over samlagring og en grundig kapasitetsvurdering på trafoene som skal betjene hyttene.

Full SafeMon-dekning

I dag har Voss Energi omtrent 25 % SafeMon-dekning av nettet sitt. Planen er å fortsette å oppgradere trafoskiosker og master helt frem til de har full oversikt over hver eneste watt kundene bruker.

– Vi opplever at nytteverdien er så stor at vi ønsker å ha full dekning. Målet vårt er 100% SafeMon-dekning fordi vi ser at sanntidsdata fra våre nettstasjoner er helt avgjørende for å kunne oppnå en framtidsrettet og effektiv drift av nettet. Det gir oss et solid bilde av nettet vårt. På sikt innhenter nok også forskriftene de som i dag ikke har kontroll på nettet, avslutter han.