19. sep 2023

SafeMon halverer kostnader knyttet til feilretting

Hos Tensio har måleleder Rune Morten Myrhaug og driftsplanlegger Erik Lund tatt i bruk SafeMon til spenningsovervåking. Det har ført til mer effektiv drift og store kostnadsbesparelser – noe som er positivt for både nettselskap og nettkunder.

Nettnytte i SafeMon er en del av den daglige driften hos Tensio. Måleleder Myrhaug har ansvar for at AMS-målerne leverer riktige verdier og fungerer som de skal. Med SafeMon oppdaget han flere målere med for lav spenning.

— Da begynte vi å bruke SafeMon til spenningsovervåking, sier Myrhaug. Og slik ble driftsplanlegger Erik Lund involvert. For denne innsikten måtte kunne brukes til bedre planlegging av vedlikehold og feilretting? 

Svaret fikk de i sommer – og det var soleklart ja.

Klokkeklart hvilken informasjon som er viktig

Lund forholder seg til flere plattformer i løpet av en arbeidsdag – men de fleste er tunge å jobbe med. 

— Mange av systemene våre inneholder så mye informasjon at det er vanskelig å se hva som er viktig og ikke. Med SafeMon derimot, er det klokkeklart hvilken informasjon som er av betydning, sier han.

— SafeMon er vesentlig mye enklere å bruke, både på grunn av hvordan programmet fremstiller tallene rent grafisk, men også hvordan det er satt opp med tanke på å finne relevante feil og navigasjon.

Med SafeMon kan Lund og Myrhaug, ved noen enkle klikk, skille ut målere med spenning utenfor FOL-grensene. Ekstreme avvik fra grenseverdiene er alltid et tegn på at noe har gått galt – og slik har de funnet mange feil lenge før kundene selv rapporterer om strømbrudd.

Foto: Tensio. Slik så flere av komponentene ut da montørene reiste ut etter at Lund og Myrhaug fant feil i SafeMon.

Bedre planlegging og drift

Langs den trønderske kysten er det mange øyer, hvor utrykning krever båt og store ressurser. Siden eierne gjerne bor annensteds, er fritidsboligene i områdene spesielt utsatt for skader som følge av strømbrudd.  

— Før SafeMon var det gjerne kunden selv som tok kontakt med oss og varslet at de var uten strøm. Nå kan vi være i forkant og rette feilen før den oppleves. Det sparer nettkundene for store frustrasjoner og vi kan bruke ressursene våre på en mer fornuftig måte, til kundenes beste. Vi får også mer effektiv drift fordi vi kan samle mer arbeid når vi først reiser ut, siden vi vet hvor mye arbeid som bør gjøres i området.

Komponentene som finnes langs kysten er definitivt mer utsatt for påvirkning og slitasje enn utstyret som står beskyttet lenger inn i landet.

— Mye salt og mye vind gjør at levetiden på komponentene langs kysten blir lavere. Strøm og salt går jo i utgangspunktet ikke så godt overens.

Skifter ut utstyr i tide

I løpet av sommeren har Myrhaug og Lund rettet opp flere feil, og byttet ut komponenter akkurat i tide. De trekker blant annet frem en klemmefeil (langs kysten, såklart) hvor de fikk byttet ut klemma rett før den var helt død. Det sparte dem for et strømbrudd.

— En storm til, så hadde hele opplegget blitt røsket fra husveggen, så gjennomrustet som festet var. Når vi oppdager slike feil i SafeMon i tide, får vi en smartere drift av nettet. Jevnere spenningskvalitet, bedre planlagt vedlikehold og færre strømavbrudd gagner både oss og kundene.