14. sep 2023

Økonomisk toppkarakter til SafeBase

SafeBase opplever stødig vekst på bunnlinja for tiende år på rad, og utmerkes med AAA kredittrating fra Dun & Bradstreet. — Vi er ingen døgnflue. Vi er her også om ti, femten, tjue år – og langt inn i fremtiden, sier administrerende direktør Lars Erik Gjervan. 

Fjoråret endte med et svært tilfredsstillende resultat, og allerede nå ser det ut som at vi også i 2023 når målet om 30% årlig vekst i resultatet.

— Kundene våre gjør betydelige investeringer i vår teknologi for å digitalisere  nettene sine. For dem er det viktig å ha leverandører på laget som er stødige og tåler tidens tann. Den solide veksten vi har opplevd, år etter år, er et resultat av en økonomisk bærekraftig strategi, sier Gjervan.

Nøkkelen til suksess

Fordi eierne av SafeBase – som også er ansatte i SafeBase – har hatt en strategi om å tjene penger før de bruker penger, har selskapet vært lønnsomt fra dag én.

— Vi tar lav risiko og har alltid vært bevisste på hva vi satser på. Fordi vi er ansatt-eid og ikke må forholde oss til eksterne eiere, kan vi putte overskuddet tilbake i driften.

Det har sikret oss toppscore hos både Dun & Bradstreet og Proff Forvalt, hvor vi deler en score på 98 med selskaper som for eksempel Equinor og Nammo. Spesielt KPIer som lønnsomhet, likviditetsgrad og egenkapitalandel gir medfart hos analyseselskapene.

Balanse mellom inntekt og kostnad

Uten eksterne eiere som banker på døren, forblir overskuddet i selskapet.

— Vi har alltid hatt mål om en balansert vekst. Det betyr at når resultat og omsetning øker, utvider vi tilsvarende med å ansette flere folk. Det skal være en balanse mellom inntekter og kostnader.

Allerede etter ett år i nye lokaler på Pirsenteret i Trondheim, måtte vi utvide kontorlokalene for å huse de siste tilskuddene i teamet. Blant annet er ett nytt OPS-rom for driftskontroll og kundesupport  kommet på plass.

Fremtidige mål

Gjervan røper at SafeBase ligger godt an til å passere en omsetning på 100 millioner NOK til neste år – og at målet er det dobbelte innen utgangen av 2026.

— Men, uansett hvor mye vi vokser, og eventuelt ekspanderer i fremtiden, skal vi alltid gjøre det med lav økonomisk risiko. Og, vi skal alltid først og fremst være et Trondheimsselskap, uansett hvor store vi blir, avslutter han.