Ny stor kontrakt med Telia om fjernovervåking

SafeBase har inngått en avtale på nærmere 100 millioner med Telia om leveranse av en IoT-løsning (Internet of Things), som lar mobilgiganten fjernovervåke telemastene sine. Det skal føre til mindre nedetid og mer robust dekning for kundene.

Les mer

Simulerer fremtidens utfordringer i strømnettet

AMS-målerne som er installert i alle norske hjem samler kontinuerlig inn en mengde data. I dataene ligger verdifull informasjon om kvaliteten – og eventuelle feil på strømnettet. SafeBase skal, gjennom Tensios nye FOU-prosjekt, bistå Tensio i å tolke de enorme datamengdene fra AMS-målerne – for å kontrollere nettet og simulere fremtidige driftssituasjoner.

Les mer

Smart strømstyring på Senja

Industrien på Senja er i rask utvikling, der avansert robotikk i prosesseringen av fisk krever mye kraft. Utstyret er kostbart og stiller store krav til stabil spenning – også ved store svingninger i effekt. Dette er vanskelig å løse helt på enden av kraftnettet. For å løse problemet har lokale aktører etablert Smart Senja for å være med å lage fremtidens energisystem, med avansert nettstasjonsovervåking (ANSO) fra Safebase som en del av løsningen.

Les mer

Produksjon av SensorHuber

Høy etterspørsel, kombinert med delemangel i Kina, har gjort at det ikke har vært mulig å få tak i vår SensorHub den siste tiden. Takket være godt samarbeid med en av våre kunder, kan vi nå møte noe av etterspørselen.

Les mer

Vi vokser og styrker teamet på maskinlæring

SafeBase behandler enorme mengder data for sine kunder. I all denne dataen ligger skjult kunnskap, uante forretningsfortrinn og stort potensial. Våre siste tre nyansettelser er hentet inn for å dra mest mulig nytte av dataen vi analyserer.

Les mer

Slik finner du ledig kapasitet i nettstasjonen

Å ta en beslutning om det skal investeres i utbygging av nettstasjoner eller ikke, oppleves av mange som vanskelig. På den ene siden er samfunnet er avhengig av et tilstrekkelig strømnett for å gå rundt – industrivirksomheter trenger strømforsyning til store maskiner, og familien Hansen trenger strøm for å lage mat. Samtidig koster utbygging av feil stasjon nettselskapet dyrt.

Les mer

Raskere, enklere og mere nøyaktig håndtering av jordfeil

I gjennomsnitt brenner det i to hus hver dag på grunn av feil i det elektriske anlegget. Vi har flere branner i Norge enn i nabolandene, og forskjellen skyldes sannsynligvis større andel jordfeil. Tradisjonelt har det vært vanskelig både å oppdage og å finne jordfeil, men rask, presis og pålitelig identifisering av jordfeil er heldigvis blitt enklere – i hvert fall for deg som bruker SafeMon.

Les mer

Fjernovervåking av nettstasjoner for lengre levetid og bedre driftssikkerhet – SafeMon Energy

God fjernovervåking kan spare samfunnet for store kostnader og farer. Så sent som i 2003 mistet 55 millioner mennesker i Nord-Amerika strømmen, og mange fikk den ikke tilbake før flere uker senere. Flyplasser stengte, mennesker ble fanget på undergrunnen, trafikkstyringen gikk i stampe og mange mistet vannforsyningen. Strømbruddet kostet samfunnet over 6 milliarder dollar. Det hele startet med at overbelastning på strømnettet ikke ble oppdaget.

Les mer