Vekst på alle områder i 2020 – enda bedre leveranse i 2021

Annerledesåret 2020 har vært et år for satsing og vekst i SafeBase. Når vi sammen med CEO Lars Erik Gjervan og COO Jan Ødegård oppsummerer året og ser fremover er stikkordene stødig vekst, rask funksjonsutrulling, nye markeder og stadig bedre operativ beslutningsstøtte for kundene våre.

Les mer

Vi lanserer NSO til lavere månedlige kostnader

Noen nettstasjoner er mer kritiske enn andre. Det er langt mer kritisk om maskinene stopper hos store industrivirksomheter, enn at lysene slukkes i et lite hyttefelt. Noen av våre kunder har derfor etterspurt en mindre avansert løsning for nettstasjonsovervåking til mindre kritiske stasjoner, som vi nå har gleden av å tilby.

Les mer

Ny prismodell på SafeMon Avansert Nettstasjonsovervåking

Til nå har SafeMon Avansert Nettstasjonsovervåking (ANSO) vært solgt med en fastpris + månedlig abonnement. Noen av våre kunder har etterspurt en modell der vi bygger inn abonnementskostnadene i enhetsprisen. For mange vil dette forenkle regnskapsføringen, og dermed redusere administrasjonskostnadene.

Les mer

Proaktiv drift: Derfor er det lønnsomt, og slik er det mulig

Riktig overvåking av distribusjonsnettet gjør at du kan drive proaktivt og bærekraftig – og dermed alltid være i forkant av både utfordringer og muligheter. For å være i forkant må du ha sanntidsstatus på hele nettet ditt – og det krever igjen overvåking og presentasjon av enorme datamengder i sanntid.

Les mer

Møt telecom-teamet som bistår Telia med 5G-utbyggingen

Telia er i gang med utbygningen av 5G-nettet som blant annet skal gi befolkningen høyere hastighet på mobildata og bedre mobiltjenester. I AI Village sitter Simen, Peter, Rolf-Arne og Trond i SafeBase og kontrollerer tilstanden på det nye mobilnettet underveis i utbyggingen.

Les mer
Gruppebilde med produkt

Ny stor kontrakt med Telia om fjernovervåking

SafeBase har inngått en avtale på nærmere 100 millioner med Telia om leveranse av en IoT-løsning (Internet of Things), som lar mobilgiganten fjernovervåke telemastene sine. Det skal føre til mindre nedetid og mer robust dekning for kundene.

Les mer

Simulerer fremtidens utfordringer i strømnettet

AMS-målerne som er installert i alle norske hjem samler kontinuerlig inn en mengde data. I dataene ligger verdifull informasjon om kvaliteten – og eventuelle feil på strømnettet. SafeBase skal, gjennom Tensios nye FOU-prosjekt, bistå Tensio i å tolke de enorme datamengdene fra AMS-målerne – for å kontrollere nettet og simulere fremtidige driftssituasjoner.

Les mer

Smart strømstyring på Senja

Industrien på Senja er i rask utvikling, der avansert robotikk i prosesseringen av fisk krever mye kraft. Utstyret er kostbart og stiller store krav til stabil spenning – også ved store svingninger i effekt. Dette er vanskelig å løse helt på enden av kraftnettet. For å løse problemet har lokale aktører etablert Smart Senja for å være med å lage fremtidens energisystem, med avansert nettstasjonsovervåking (ANSO) fra Safebase som en del av løsningen.

Les mer