18. aug 2023

Nettselskapet Fagne velger SafeMon

Kraftberedskapsforskriften stiller krav til ROS-analyse når nye IT-systemer skal innføres. SafeBase har bistått Fagne med kartleggingen – som resulterte i at nettselskapet tar i bruk SafeMon.

Les mer
26. mai 2023

Knytter kraft- og telekombransjen sammen

Hva skjer når et strømbrudd kutter mobildekningen – men montørene er avhengige av mobildekning for å finne ut hvor strømbruddet er? Linjene mellom to av landets mest samfunnskritiske bransjer er for uklare. Nå ønsker flere endring; og løsningen er nærmere enn man tror – snart lanserer vi et verktøy som bygger bro mellom feilretting i både mobil- og strømnettet.

Les mer
17. apr 2023

Sanntidsdata fra Elspec – milepæl for SensorHuben

Innsamlingsenheten SensorHub RTU støtter nå mer enn femti instrumenter og sensorer – blant dem det avanserte måleinstrumentet Elspec G4420. Flere instrumenter og sensorer betyr at SafeMon-dashbordet fylles med enda mer sanntidsdata og nye parametere.

Les mer
03. apr 2023

Kontroll på kondensatorbatteri med SafeMon NSO

Nettselskapet Midtnett AS leverer strøm til tjue tusen kunder, inkludert flere store industribedrifter med et stort energibehov. En av kundene er Svene pukkverk, som ønsket å øke sitt uttak – samtidig opplevde Midtnett varmgang i nettstasjonen som forsyner pukkverket. Løsningen fant de hos SafeBase og Micro Matic.

Les mer
20. feb 2023

10 år med operasjonell intelligens – et solid utgangspunkt for fremtiden

I 2023 kan vi se tilbake på de ti første årene i SafeBase-historien. I løpet av disse ti årene har vi bygget en teknologiplattform som ikke bare har vært veldig verdifull for de som jobber med kvaliteten på tele- og strømnettet vårt – vi har også bygget et utgangspunkt for at kundene våre skal få enda større verdi fra oss i fremtiden.

Les mer