22. nov 2023

Nye ansatte i SafeBase – dette er utviklerne bak SafeMon

Flere nye kontraktsigneringer av betydelige størrelser, har ført til at vi har vokst mye det siste året. Vi har også vokst i antall ansatte – og vi teller nå til sammen 27 kolleger i lokalene våre.

Senest i starten av november feiret vi fire nye, faste ansatte på utviklerteamet, ansettelsen av tre nye medlemmer på drift, samt tre nye konsulenter fra Experis.

Fire nye softwareutviklere

SafeBase har ved flere anledninger leid inn konsulenter fra Experis, med opsjon for fast ansettelse etter ett års praksis hos oss. Det siste året har softwareutviklerne Hanna, Sander, Line og Sindre fylt rollene som konsulenter – og første november ble de alle fast ansatt.

— Vi har så langt ansatt alle konsulenter som har kommet fra Experis. Vi er godt fornøyde med prosessen Experis har med å tilby oss riktig kompetanse – og hyggelige kolleger, sier administrerende direktør Lars Erik Gjervan. 

Softwareutviklerne jobber med SafeMon, både i front- og backend. Arbeidet deres innebærer å utvikle ny funksjonalitet innenfor beslutningsstøtte, vedlikeholde prosesser og sørge for at informasjon presenteres på en brukervennlig og intuitiv måte.

De fire er omtrent samstemte i opplevelsen så langt, og trekker frem ansvar, faglig utvikling og godt arbeidsmiljø som nøkkelpunkter for egen trivsel.

— Det er spennende å jobbe i et firma som sitter på mye samfunnskritisk informasjon. Jeg har blitt mer stødig på koding og fått god innsikt i hvordan for eksempel strømnettet i landet fungerer, sier Sander.

— Jeg har lyst på solid erfaring med systemutvikling, og er på god vei til å få det nå. Det er veldig trivelig å jobbe i SafeBase – det skjer noe artig hele tiden.

Det sier utvikler Hanna.

— Jeg lærte mye gjennom studietiden, men h er det kult å jobbe med noe som faktisk betyr noe, i et trivelig arbeidsmiljø, sier Sindre.

— Det beste med å jobbe her er at jeg får prøve mye forskjellig; jeg har fått lære både frontend og backend av flinke og hyggelige folk, sier Line.

 

Styrket driftsenheten

Grunnet stor vekst har vi skilt ut drift som en egen avdeling. Teamet har fått et eget OPS-rom i kontorlokalene på Pirsenteret – og tre nye kolleger kom til etter sommeren i år.

Patrik Mørch Petersen og Batuhan Tiltrek er begge driftsingeniører som var ferdige utdannet i år. Brage Botten Solberg er driftstekniker og ble ansatt i SafeBase etter å ha fullført lærlingtid.

Fra venstre: Batuhan, Patrik og Brage.

— Jeg hadde flere jobbtilbud etter studiet, men SafeBase virket som den mest spennende arbeidsplassen. Nå, flere måneder senere, er jeg fornøyd med valget – jeg har fått mye rom for å utvikle meg, sier Patrik.

Kollega Batuhan nikker enig. Også han hadde flere valgmuligheter etter studiet – i tillegg ønsket han seg hjem til Trondheim.

— I starten tenkte jeg at jeg aldri kom til å lære meg det vi holder på med. Du blir kastet inn i noe nytt, men det er alltid noen som hjelper deg fremover. Her er vi et lag som lærer hverandre å bli gode, sier han.

Brage er en av driftsteknikerne i SafeBase. Han begynte i jobben etter sommeren,  etter endt lærlingtid som dataelektroniker.

— Jeg har lært enormt mye på den korte tiden jeg har vært her.

Fyller på fra Experis Academy

Med faste stillinger til de tidligere Experis-konsulentene Hanna, Sander, Line og Sindre, har vi også tatt inn tre nye gjennom Experis Academy til utviklerteamet.

Håkon Fladmark Sætre, Henriette Brekke Sunde og Ask Løite er alle utviklere som nylig startet hos oss.

— Vi startet nettopp her, og så langt har alle vært på tilbudssiden og ønsker å hjelpe oss i gang. Inntrykket er veldig positivt hittil, sier Henriette, som får støttende nikk fra Håkon og Ask.

Fra venstre: Ask, Håkon og Henriette.

— Førsteinntrykket er veldig bra, bekrefter Ask.

Vi ønsker alle nye ansatte velkommen til oss!