24. nov 2023

Styrket driftsavdeling: Tettere oppfølging

Driftsavdelingen vår er styrket med flere ansatte. Samtidig har vi laget et splitter nytt OPS-rom, der et dedikert team jobber målrettet med alt fra idriftsetting til støtte ved hendelser i nettet. Vi kaller det proaktiv drift.

Proaktiv drift handler om å være i forkant av utfordringer og avverge fremtidige problemer. I takt med at vi det siste året har opplevd en kraftig vekst i antall målepunkter, har behovet for støtte til proaktiv drift også økt.

— Nå får kundene et enda enklere kontaktpunkt inn til oss. Et helt team er samlet på det vi kaller OPS-rommet, klare til å ta imot telefoner og meldinger som kommer inn som driftsmeldinger i SafeMon, sier Jan Ødegård, grunnlegger og medeier i SafeBase.

Tilrettelagt for kundestøtte

Tidligere har Ødegård alene hatt hovedansvaret for å følge opp kundene i det daglige. Han er svært begeistret for det nye OPS-rommet, som blant annet er utstyrt med store skjermer. Her speiles sanntidsovervåkingen av infrastrukturen som kundene har på sin skjerm.

— Kundene våre eier kritisk infrastruktur i flere land, som må driftes på en proaktiv måte. Det er vårt ansvar å sørge for at de får umiddelbar hjelp hvis noe oppstår, og at tjenestene deres fungerer til enhver tid.

Styrket teamet med flere ansatte

I løpet av de siste månedene har driftsavdelingen blitt styrket med tre nye ansatte; driftsingeniørene Patrik Petersen og Batuhan Titrek, og driftstekniker Brage Solberg. De kommer fra studier som cyber security og dataelektronikk.

— Jeg hadde flere tilbud etter endt studie, men SafeBase virket mest spennende. Jeg forstod raskt at dette er en arbeidsgiver som legger opp til å videreutvikle unge teknikere. Hittil har alle vært kjempeflinke til å pushe meg videre, og hjelpe oss som er nye å utvikle oss. Vi får utfordringer og har folk i ryggen som hjelper oss å mestre dem, sier Patrik Petersen.

Bli bedre kjent med Patrik, Batuhan, Brage – og resten av våre nye kolleger!