28. feb 2024

— Kundene ser konkrete kostnadsreduksjoner

For oss i SafeBase har det blitt tradisjon å ta en kort oppsummering av fjoråret – og et innblikk i tankene våre på året vi er inne i. Her oppsummerer vi 2023, vårt tiende driftsår; et år hvor vi fikk ti nye ansatte og opplevde stor vekst i både energi- og telekombransjen. I 2024 skal vi utvide applikasjonsporteføljen til energikundene våre – og jobbe for å få flere kunder i telekom-bransjen.

Å trekke frem høydepunktet fra fjoråret kommer overraskende enkelt for administrerende direktør Lars Erik Gjervan, som har mange lyspunkter å se tilbake på. Særlig ett fremskritt skiller seg ut:

Kundene våre har over lang tid gitt tilbakemelding om at applikasjonene våre gir dem god beslutningsstøtte, at de sparer tid i hverdagen og at de får en bedre innsikt i nettet sitt. Nå forteller de oss også i økende grad, og særlig mye i 2023, om helt konkrete kostnadsreduksjoner i driften. Akkurat det synes jeg er veldig gøy.

Testet på flere problemstillinger

Å skape konkrete fordeler i hverdagen til kundene våre er hovedformålet med SafeMon-applikasjonene. I fjor deltok vi i FoU-prosjekter hvor teknologien vår ble testet på en rekke nye problemstillinger vi tror kan utgjøre en stor forskjell i kundenes hverdag.

— Vi har hatt svært mange prosjektleveranser til nettselskaper, både i form av våre applikasjoner og spisskompetanse, hvor målet var å oppnå bedre utnyttelse av, og kontroll på nettet. Eksempelvis brukte Tensio SafeMon til å teste om batterier kan erstatte linjeutbygging i Lierne.

Collage av to bilder. Bildet til venstre viser en lastebil med kran som heiser opp batteriene. Til høyre ser man en arbeider på bakken, som tar i mot batteriet fra kranen.

«Batterier» er et nøkkelord for 2023.

I overgangen til elektriske anleggsplasser, leverer Aneo Build mobile batterier i kontainere, som effektivt hurtiglader anleggsmaskiner – uten å overbelaste strømnettet. Sammen med Aneo har vi utviklet en skreddersydd SafeMon-applikasjon som gir dem full kontroll på batteriparken.

Les også: Styrer enhetene med ett system >

Nucleus – SafeBase sitt program for KI og ML

Bruk av kunstig intelligens og maskinlæring er også noe mange snakker om for tiden. Vi har lenge hatt vårt eget utviklingsprogram, «Nucleus», for kunstig intelligens/maskinlæring, som en sandkasse for både feiling og læring.

I løpet av 2023 har vi utviklet vår første kommersielle applikasjon som bruker maskinlæring til å avdekke og finne rot-årsaker til interferens i radionett. Applikasjonen skal tas i bruk av kunde i løpet av 1. kvartal 2024.   

Investert i kundeoppfølging

Kunder vi har hatt i mange år, kombinert med mange nye kunder på vei inn, gjorde at vi bestemte oss for å investere betraktelig i måten vi følger opp kunder på. SafeBase skal være gode på mer enn bare service – vi skal tilby proaktiv drift – og være i forkant av kundenes behov og utfordringer.

Resultatet er en egen driftsavdeling og et helt nytt OPS-rom i lokalene våre. OPS-rommet er et eget rom, til et dedikert team, som jobber målrettet med proaktiv oppfølging av kundene våre.

Hyggelige anerkjennelser fra flere hold

I 2023 fikk vi også ISO27001-sertifisering, som dokumenterer at vi følger «best practice» i styringssystemet for informasjonssikkerhet.

I tillegg har vi økt samarbeidet vårt med Norbit, som nå lager en helt egen produksjonslinje for SensorHuben.

En hyggelig anerkjennelse fikk vi også av Ernst & Young gjennom nominasjonen til Young Entrepreneur of the Year og Dagens Næringsliv som utnevnte oss til Gaselle for andre gang (2018 og 2023).

— Nå har vi fått regnskapet fra i fjor, og tallene bekrefter at 2023 var et godt år. Bunnlinja økte med i overkant av 17% i prosent fra 2022 til 2023. Vi endte opp med en topplinje på drøye 80 millioner kroner og en EBITDA-margin på 18 %.

På agendaen i 2024

Alle kundene våre har valgt å fortsette samarbeidet med oss og blir med videre inn i 2024. Fremover skal vi utvide porteføljen som tilbys til energisegmentet, og utvide kundebasen innen telekombransjen.

— Vi vurderer også andre markedsområder der vi kan gi merverdi med vår sterke kompetanse innenfor datadrevet beslutningsstøtte i sanntid. Vi fortsetter strategien om å levere etter kundenes behov, både når det gjelder software og hardware, avslutter Gjervan.