18. aug 2023

Nettselskapet Fagne velger SafeMon

Kraftberedskapsforskriften stiller krav til ROS-analyse når nye IT-systemer skal innføres. SafeBase har bistått Fagne med kartleggingen – som resulterte i at nettselskapet tar i bruk SafeMon.

Tommy Haugan er IT-sikkerhetssjef i konsernet som eier Fagne. Han har ansvar for all informasjonssikkerhet, og har stått i spissen under gjennomføringen av ROS-analysen.

— Vi jobber ut fra forhåndsdefinerte uønskede hendelser som kan oppstå under innføring av et nytt IT-system. Når vi kartlegger sannsynligheten for at disse hendelsene oppstår, er det praktisk å ha med leverandøren. Det gjør at vi sparer tid på avklaringer og unngår misforståelser, innleder Haugan.

Bedre kvalitet på implementering

En del av hjelpen fra SafeBase inkluderte en grundig presentasjon i alt fra den tekniske arkitekturen til brukergrensesnittet i SafeMon.

— Vi fikk god bistand fra SafeBase under gjennomføringen av ROS-analysen. Det var svært nyttig å ha dem med på laget. Vi ser at når vi gjennomfører gode risikovurderinger ender vi opp med en vesentlig bedre kvalitet på implementering av et system, fortsetter Haugan.

Les også: ISO-sertifisert i informasjonssikkerhet

— Vi har alltid arbeidet med informasjonssikkerhet og autorisert tilgang til informasjon. Etter at vi fikk ISO-sertifisering på plass tidligere i år, er det enklere å kontrollere at vi etterlever prinsippene. Kundene våre kan være sikre på at vi etterlever lovverk og direktiver på best mulig måte, sier administrerende direktør i SafeBase, Lars Erik Gjervan.

Ruller ut Avansert Nettstasjonsovervåking

SafeMon bestod ROS-analysen hos Fagne, som nå jobber med å rulle ut SafeMon Avansert Nettstasjonsovervåking.

— Vi har allerede sendt flere partier med SensorHuber til Fagne, og i slutten av mai hadde vi opplæring med montørene i Fagne.

Vi ønsker Fagne velkommen til SafeMon, og takker for tilliten!