07. aug 2023

Ny funksjonalitet lar Aneo Build styre enhetene med ett system

I 2022 inngikk SafeBase en avtale med Aneo Build (tidligere Ohmia Construction), om å skreddersy SafeMon for å overvåke mobile ladere til anleggsbransjen. Nå videreutvikles SafeMon slik at Aneo Build også kan styre enhetene direkte fra SafeMon.

Videreutviklingen av applikasjonen vil sørge for at Aneo Build kan styre alle enhetene sine direkte gjennom SafeMon. Det gir selskapet færre portaler å forholde seg til, og dermed bedre oversikt.

— Akkurat nå må vi logge inn på systemet til leverandørene av enhetene for å styre dem. Det blir mange portaler og systemer å forholde seg til, og vi ønsker å bruke SafeMon til alt fra overvåking til styring, sier Morten Kjøren, teknisk sjef i Aneo Build.

Full styring og kontroll med SafeMon

Aneo Build leverer containere med integrerte nettbatterier og hurtigladestasjoner for anleggsmaskiner. Containerne kobles til trafo eller nettstasjon, trekker strøm og lader batteriene for å unngå overbelastning på nettet – samtidig som anleggsmaskinene kan hurtiglades ved behov.

— Kundene våre er avhengig av 100 % oppetid på ladeløsningene sine og krever driftssikkerhet. Med overvåking i SafeMon har vi raskt fått oversikt over hendelser som kan påvirke oppetiden, forteller Morten.

Kosteffektivt strømtrekk

Aneo Build ønsker seg flere tilleggsfunksjoner, og noen av dem har kommet på plass allerede. En viktig funksjon er for eksempel automatisk styring av effekten batteriene trekker. Ved bruk av AI styres strømtrekket ut fra strømprisen.

— AI-systemet vårt jobber ut fra en prioritering, slik at vi unngår situasjoner hvor vi mangler strøm for å lade maskinene. Ellers trekkes det mest effekt når strømprisen er lavest.   

Vi takker Aneo Build for tilliten og samarbeidet – og gleder oss til å levere ny funksjonalitet!