11. mai 2020

Smart strømstyring på Senja

Industrien på Senja er i rask utvikling, der avansert robotikk i prosesseringen av fisk krever mye kraft. Utstyret er kostbart og stiller store krav til stabil spenning – også ved store svingninger i effekt. Dette er vanskelig å løse helt på enden av kraftnettet. For å løse problemet har lokale aktører etablert Smart Senja for å være med å lage fremtidens energisystem, med avansert nettstasjonsovervåking (ANSO) fra Safebase som en del av løsningen.

— Troms kraft skal levere energi til folk og næringsliv på Senja. Da strømnettets kapasitet ble for dårlig sto de overfor et valg: De kunne enten gjøre kostbare utbygginger med tilhørende inngrep i lokal natur – eller drive nyskaping og tenke smart. Nå skal de få mest mulig ut av strømnettet de har, og vi er stolte over å bidra, sier Frode Johansen, leveranseansvarlig for Energi i SafeBase.

Sigurd Bakkejord er systemansvarlig for NIS i Troms Kraft Nett. Han forteller at prosjektet nå er i en utviklings- og sonderingsfase der de leter etter tiltak.

— Vi bruker SafeMon for ha kontroll og for å fjerne usikkerhet. Når man tester forskjellige løsninger kan det være små marginer mellom de forskjellige. Om usikkerhet blir med gjennom flere ledd kan det være utfordrende å finne de riktige tiltakene. SafeMon er en enkel måte å kvitte seg med usikkerhet på, sier Bakkejord.

Viktig med åpne løsninger

Han forteller at SafeBase sin tilnærming til åpenhet og datadeling har vært viktig.

— IT-folkene våre er opptatt av at løsningene vi velger er åpne og at data kan deles enkelt inn og ut av systemer – og her opplever vi at Safemon leverer.

Bakkejord jobber sammen med prosjektleder Haldor-Inge Samuelsen. Samuelsen har jobbet med å implementere teknologien ute på nettstasjonene.

— Vi synes SafeBase er en spennende samarbeidspartner. SensorHuben er en enkel sak, med de inngangene vi trenger til våre instrumenter, mens SafeBase som selskap er fantastisk innovative, sier Samuelsen.

Legger til støtte for instrumenter fortløpende

Mange av instrumentene SafeMon SensorHub nå støtter har Samuelsen og kollegene bedt om støtte for.

— SafeBase er veldig kundeorienterte. Vi har bedt om støtte for kommunikasjon med instrumenter som brukes på våre nettstasjoner, og noen dager senere har det vært på plass.

Samuelsen forteller at tilgjengelighet har vært viktig i arbeidet de nå gjør på Senja.

— SafeMon er tilgjengelig for alle som er involvert, fra montører og planleggere til prosjekterende ingeniører og driftspersonell.

Det er spesielt «dippene» i spenningen som skjer i kraftnettet de har vært ute etter å få mer kunnskap om med nettstasjonsovervåkingen.

— Spesielt på nettstasjonene ute i periferien har vi ikke full kontroll på strøm og spenning, og siste målepunkt før AMS-målerne er ofte trafostasjonene – det er med andre ord mye nett vi historisk sett har hatt begrenset med måling på. På det nettet vi har etablert nettstasjonsovervåkninger med løsninger fra SafeMon på, har vi nå oversikt og måleserier som gjør at vi kan gå mer i dybden på leveringskvaliteten. Med disse løsningene har vi svært god kontroll på flyt og tilstander i nettet, samt at vi er vi mye bedre rustet for å identifisere kortvarige variasjoner og avvik, sier han.

Unngår overbelastning med smarte løsninger

Det er spesielt i perioder med høy aktivitet på vinteren, for eksempel under skreifisket, at næringslivet har stort strømbehov. Samtidig krever privathjemmene mer strøm til oppvarming. Det er perioder på året og på døgnet der kraftnettet er underdimensjonert – men også perioder der det er nok strøm av høy kvalitet til alle.

Alternativet til smartere energiforsyning på Senja er en storstilt og kostbar utvidelse av kraftnettet. Målet er å unngå dette ved å jevne ut belastningen slik at dagens nett kan tåle det.

Smart Senja-prosjektet

Smart Senja-prosjektet er støttet av både EU og Enova, og er et bredt samarbeid mellom lokale partnere – fra sjømatbedrifter og teknologiselskaper til kraftleverandører og akademia.

— Alle steiner snus på Senja– og prosjektet blir en kombinasjon av å sette opp lokal produksjon av strøm via solcelleanlegg, økt lastforflytting og økt kapasitetsutnyttelse, forklarer Johansen.

Avansert nettstasjonsovervåking

SafeBase leverer avansert nettstasjonsovervåking (ANSO) til innovasjonsprosjektet. Det betyr at de tar overvåkingen et skritt lengre enn den myndighetspålagte nettstasjonsovervåkingen (NSO). Dette gir en sanntidsovervåking av strømkvaliteten, og gir mer høyoppløselig informasjon enn hva det er mulig å få ut av AMS-målerne.

Godt i gang med overvåkingen

I SafeMon, SafeBase sin plattform for nettstasjonsovervåking, ligger all data bak bunnsolid sikkerhet, åpen for integrering til andre systemer – og samtidig fullt tilgjengelig i meningsfulle visualiseringer for de som trenger innsikt. Foreløpig er overvåkingen med SafeMon i gang på 19 av de viktigste nettstasjonene på kraftnettet, mens flere snart kommer til.

— Dette er et spennende prosjekt som kan avdekke gode løsninger for mange andre småsteder der vekst og modernisering blir holdt tilbake av kapasiteten på kraftnettet. For å lære av slike prosjekter må data samles inn, tolkes og deles. Smart Senja-prosjektet er et godt eksempel på en tydelig trend der innovatører driver datadrevet innovasjon. Det betyr at flere og flere har behov for objektiv og meningsfull data som de kan stole på – og dermed for vår teknologi, avslutter Johansen.Du kan lese mer om prosjektet på smartsenja.no.