Vi oppsummerer året: — nye funksjoner og merverdi for både energi- og telekombransjen

Vekst er stikkordet når vi sammen med administrerende direktør Lars Erik Gjervan tar et tilbakeblikk på året som snart har passert. Nye applikasjoner i SafeMon-familien, nye kunder og flere prosjekter fører til stadig bedre innsikt, kontroll og oversikt i kritisk infrastruktur for kundene våre.

— 2021 har bydd på mange høydepunkter for oss. Vi har lansert en rekke nye applikasjoner som gir større merverdi for kundene våre i energimarkedet, og hatt flere tette samarbeidsprosjekter med Telia i forbindelse med instrumentering av basestasjoner og utrullingen av 5G-nettet, innleder Gjervan.

Nye applikasjoner for energi

AMS-målerne har lagt til rette for «den hellige gral» i energisektoren – å kunne beregne eksempelvis tap og tilgjengelig kapasitet i nettet, samt kvaliteten på strømtjenestene på et helt annet nivå enn tidligere.

— I år har vi lansert en applikasjon for nettnytte i SafeMon, der vi tar i bruk måledata fra AMS-målerne for å gi merverdi av informasjonen som samles inn. Det gir kundene større innsikt og kontroll på distribusjonsnettet. I tillegg har vi lansert applikasjonen SafeMon AMS-drift, som hjelper nettselskapene å drifte så effektivt som mulig.  

Fikk du meg deg denne? I sommer valgte BKK Nett Avansert Nettstasjonsovervåking fra SafeBase

I oktober ble også applikasjonen KLO (kabel- og linjeovervåking) tilgjengelig i SafeMon, der vi også har en distribusjonsavtale på linjesensoren PowerDonut PD4.

— Denne applikasjonen realiserer innføring av dynamisk linjekapasitet. Vi har også et pågående samarbeidsprosjekt med Sintef der vi måler tilgjengelig kapasitet på høyspentkabler i bakken. Vi ønsker å gi nettselskapene mulighet til å måle fra A til Å – fra høyspent til AMS-måler – og med tjenester for dynamisk kapasitet kan vi tilby denne bredden, sier Gjervan.

Les mer om dynamisk linjekapasitet her.

Milepæl for teleselskapene

Avslutningen av 3G-nettet har vært en milepæl for både Telenor og Telia. Nå ligger innsatsen i å rulle ut 5G-nettet – og SafeBase er tett involvert med å etablere effektive metoder for å måle kvalitet i 5G-nettet.

— I år har vi hatt flere store prosjekter i samarbeid med Telia. Vi har blant annet lansert en applikasjon for overvåking av IP-nettet, som visualiserer kvalitet, tilgjengelig kapasitet og rapporterer avvik. Vi er også tett på med å instrumentere alle basestasjonene med SafeMon for å etablere fjerndrift av den passive delen av infrastrukturen i mobilnettet.  

Det innebærer at man kan utføre oppgaver fra kontorpulten i stedet for å reise ut til site. Samtlige basestasjoner skal instrumenteres med hardware fra SafeBase, og i år ble blant annet ble Norges første off-grid mobilsite på Trollstigen instrumentert og testet.

Les videre om SafeBase-leveransen til Norges første offgrid mobil-site her.

Mer brukervennlig plattform lanseres

I løpet av desember lanseres en ny versjon av SafeMon. For eksisterende kunder betyr det et mer brukervennlig og moderne brukergrensesnitt.

— Vår filosofi er at fagfolk ikke skal ha behov for brukermanualer for å benytte seg av våre systemer. Det nye designet vil gjøre det enda enklere å ta i bruk SafeMon fra dag én.  

For SafeBase er det også viktig å ta nødvendige grep for å vise seg som en pålitelig og forutsigbar leverandør.

I 2021, året der komponentmangel har vært et ord på alles lepper, har vi heldigvis vært tidlig ute med å bygge opp en lagerbeholdning sammen med underleverandør Norbit.

— På grunn av lagerbeholdningen har vi ikke vært forsinket med hardware på noen prosjekter i år. I retrospekt er vi glade for at vi tok kostnaden med å bygge ut komponentbeholdningen tidlig, slik at mangelen ikke har påvirket våre leveranser i stor grad.

Vekst i organisasjonen

Det har vært et hektisk år med store kontrakter, nye kunder, og utrulling av nye funksjoner. Dermed har også organisasjonen vokst med 30 %.

— Vi har forsterket avdelingen som driver med utvikling og drift av systemene med flere ansatte for å imøtekomme den økte oppdragsmengden og applikasjonsporteføljen. Vi er også svært fornøyde med å ha nådd målet om en driftsmargin på over 20 %. Nå har vi blitt såpass store at vi skal flytte til nye lokaler på nyåret – men vi blir fortsatt værende i AI-miljøet på Pirsenteret, forsikrer Gjervan.

Gjervan repeterer for øvrig budskapet fra oppsummeringen av 2020. — Vi vokser, men vi tenker alltid på lønnsom vekst – i den rekkefølgen – med lønnsomhet før vekst.

Les mer om tre av våre nye ansatte, Patrick Thorkildsen, Morten Svedjan Dahl og Michael Mellemseter her.

Blir først i markedet med maskinlæring

Gjervan ser tendenser til at NSO og ANSO vil bli enda viktigere i året som kommer. Overgangen til fornybar energi fortsetter å elektrifisere samfunnet, samt at den nye tariffmodellen kan skape utfordringer i distribusjonsnettet.

— Forbruksmønsteret vil trolig endre seg dramatisk. Det kan bli høye effektuttak i lavkostperioder med for eksempel smarte elbilladere i borettslag, og det skaper utfordringer dersom 50 biler skal lade samtidig. Det vil bli større behov for å hente merverdi av data til operativ drift.

I 2022 vil SafeBase også lansere en applikasjon som benytter maskinlæring for telekombransjen.

— Det er gjort mange forsøk på å bruke maskinlæring til å løse utfordringer i bransjen, men foreløpig har ingen lyktes i noen særlig grad. Vi har jobbet med en løsning i to år, som snart vil være klar for markedet. Vi kommer til å være tidlig ute med applikasjoner som gir merverdi med bruk av maskinlæring, både til telekom- og nettselskapene, avslutter Gjervan.