02. aug 2021

BKK Nett velger ANSO: Ny millionavtale for SafeBase

SafeBase har inngått en avtale verdt inntil 58 millioner med BKK Nett om Avansert Nettstasjonsovervåking. Nettselskapet får dermed digitalisert lavspentnettet – en sentral del av nettet som vanligvis gir lite data – slik at de har full oversikt, kan drifte mer effektivt, og levere enda bedre tjenester til kundene sine.

— Denne kontrakten er en stor anerkjennelse av at vår teknologi er robust og har markedets tillit. Vi er veldig fornøyde med å bli valgt som leverandør av et stort nettselskap som BKK Nett, innleder Lars Erik Gjervan, administrerende direktør i SafeBase.

Avansert Nettstasjonsovervåking (ANSO) er skreddersydd for selskaper i energi- og telekombransjen. Utviklingen har skjedd i samarbeid med selskaper som Tensio og Telia.

Viktig datakilde for fremtiden

Daniel Pettersson, rådgiver i avdelingen Fremtidens Nett i BKK Nett, forteller at ANSO har stor verdi utover å bare møte pålagte myndighetskrav.

— Forskriften om jordfeilovervåking er viktig å ivareta, men vi tror også at nettstasjoner er en av de viktigste datakildene våre for fremtiden. De gir oss data som vil inngå i investeringsbeslutninger, samtidig som vi forbedrer driften av nettet vårt, sier Pettersson. 

Kan kombineres med AMS-data

BKK Nett dekker et stort område på Vestlandet som strekker seg fra Etne i sør til Sunnfjord i nord. ANSO vil også gi fordeler for de tusenvis av strømkundene selskapet har.

— Løsningen vil gi oss mer effektiv drift, lavere driftskostnader og bedre beslutningsgrunnlag for nye investeringer. Det vil komme kundene våre til gode gjennom for eksempel lavere nettleie. I tillegg ligger det mye fremtidig potensial i løsningen, da vi kan kombinere dataene med data fra AMS-målere, og dermed imøtekomme kunder enda bedre, sier Pettersson, og utdyper:

— Vi har mange kunder, og en del av dem er utbyggere og utviklere som er opptatt av rask responstid. En slik kombinert sammenstilling av data lar oss raskt sjekke om det for eksempel er mulig å utvide sikringen til kunder, eller knytte til et nytt forbruk.

Nøkkelferdig løsning

Kontrakten ble signert i juni etter en omfattende anbudsprosess. Pettersson forteller at det var «hele pakken» som ble utløsende for at de valgte SafeBase.

— Vi har vurdert totalen av hvordan de aktuelle løsningene skaper merverdi for oss, og sett på alt fra sikkerhet til monteringsvennlighet. SafeBase sin løsning ble vurdert som den beste totalt sett.

Det inntrykket deler også Lars Erik Gjervan i SafeBase.

— Teknologien vår er utviklet over lang tid i tett samarbeid med andre nettselskaper. I praksis er ANSO hyllevare for oss, og det at vi har en tilnærmet nøkkelferdig løsning ble utslagsgivende. Det er veldig gøy at vi har konkurrert med tungvektere med flere tusen ansatte, og at vi scoret 30 % bedre enn selskapet som var nummer to på teknisk gjennomføringsevne, sier Gjervan.

Administrerende direktør i SafeBase, Lars Erik Gjervan.

Belønner proaktive nettselskaper

I bestillingen har BKK Nett tatt høyde for å gjøre mer enn det forskriften pålegger dem. Gjervan og kollega Odd Jostein Svendsli, direktør for salg i marked i SafeBase, mener behovet for Avansert Nettstasjonsovervåking vil tvinge seg frem også for andre nettselskaper, uavhengig av myndighetskrav.

— Å drifte nettet proaktivt, slik BKK Nett nå skal gjøre, gir mange langsiktige fordeler. Nettselskapet kan kontrollere nettet bedre når bruksmønstrene endrer seg, og det ser vi allerede at skjer i et forrykende tempo, sier Svendsli.

Han trekker frem de mange økonomiske fordelene ved å drifte nettet mer proaktivt enn det myndighetene krever.

— Nettselskapene sammenlignes med hverandre basert på hvor effektivt de drifter kritisk infrastruktur. Effektiviseringen fører både til lavere nettleie for kundene, og bedre økonomisk resultat for nettselskapet. I tillegg er det smart å oppdage feil før de eskalerer til kritiske feil, som fører til KILE-kostnader, ødelagte nettstasjoner, eller i verste fall personskader.

Direktør for salg og marked i SafeBase, Odd Jostein Svendsli.

Mer elektrisitet under det grønne skiftet

En av de viktigste fordelene med SafeMon ANSO er at det blir mulig å oppdage problemer mye tidligere. Jo tidligere et problem oppdages, jo billigere blir det å fikse det. Det er med andre ord tungtveiende økonomiske og sikkerhetsmessige grunner til at nettselskaper velger ANSO.

— Med full kontroll på nettet unngår du det verst tenkelige scenariet, som er branntilløp og dødsfall som kan forårsakes av jordfeil og lav spenning ut til kundene. Det er spesielt viktig å tenke langsiktig nå som det grønne skiftet foregår, og samfunnet i stor grad elektrifiseres, sier Svendsli.

 I dag er kun 45 prosent av energiforbruket i Norge fornybart, og det tallet skal øke. Det betyr flere solcellepanleger og el-billadere i private hjem. Da må kapasiteten på overføringslinjene øke.

— Mange steder er ikke koblingen mellom huset og nettstasjonen god nok til at nettselskapet kan ta imot overskuddsstrøm fra solcellepaneler dersom det blir for mange paneler på samme linje. Vi ser en økning i installasjon av solceller, og det er ønskelig at enda flere skal installere det. Det gjør at nettselskaper bør overvåke flere deler av nettet.

Oppstart på utrullingen er allerede i september. Takk til BKK Nett som velger ANSO!