20. mai 2022

Dette har BKK Nett lært av å installere overvåkning på 317 nettstasjoner

BKK Nett har nå installert nettstasjonsovervåkning fra SafeBase på 317 nettstasjoner. Det betyr at de er i mål med første fase av en utrulling som etter hvert skal sørge for at målinger fra flere tusen nettstasjoner kommer inn på samme sted.

Målet med å få på plass mer sofistikert overvåkning av nettstasjonene er til dels å imøtekomme myndighetskravene om jordfeilovervåkning. Når BKK Nett nå innhenter data fra nettstasjonene, er det i tillegg store muligheter å gjøre nytte av flere måleparametere enn bare jordfeil.

— Nå ser vi blant annet både jordfeil, spenning, last fra trafo og overvåkning av overspenningsvern og nullpunktsikringen i IT-nettet i samme system. For oss er det et stort steg i retning av en drift der vi er i forkant av utfordringene som oppstår, innleder Eva Aarbakke Rognsvåg, prosjektleder i BKK.

Les også: — BKK velger Avansert Nettstasjonsovervåkning fra SafeBase

Til høyre: Spesialrådgiver Jan Tore Birkeland i BKK er fornøyd med at han nå har tilgang til data fra hele nettet – og fra individuelle nettstasjoner – direkte og i sanntid på sitt nettbrett. Til venstre: Fornøyde montører: BBK-montør Baard Arve Sætre har sammen med innleid elektriker fra Bravida, Kjetil Nygaard Austrheim, jobbet tett på monteringen. De har nå gjort viktige lærdommer før videre utrulling.

Hun avslører at de også har testet ut overvåkning av andre variabler, som for eksempel dørsensorer og romtemperatur.

— Tidligere hadde vi en mer grunnleggende overvåkning, der vi ikke fikk opp hverken grafer, klokkeslett eller størrelser. I SafeMon kommer du inn til et kart med oversikt over alle alarmer og antall jordfeil. Listen med trafobelastning viser i hvor stor grad de er overbelastet, og dermed kan vi prioritere det viktigste først.

Fra simulering til sanntid

— SafeMon er et veldig godt verktøy for ingeniørene. Tidligere måtte vi simulere lasten når nye kunder ville koble seg til nettet. I SafeMon ser vi derimot den reelle lasten på nettstasjonen – og dermed tar vi beslutninger basert på den faktiske begrensningen, ikke den teoretiske. På et nett med mange hundre nettstasjoner utgjør en slik forskjell en stor fordel for oss, sier Rognsvåg.

Prosjektleder Eva Aarbakke Rognsvåg viser hvor liten plass SafeMon SensorHub (oransje boks) tar inne i nettstasjonen. Prosjektlederen forteller at de har fått mye viktig læring av utrullingen så langt.

Lærdom fra installasjonen

Rognsvåg har prosjektlederansvar for monteringen av SensorHuben som gjør det mulig å hente inn data fra nettstasjonene.

— På alle de nye nettstasjonene har installasjonen gått ekstremt kjapt. Dette er «plug and play»-installasjoner for montørene våre. På de litt eldre stasjonene har våre dyktige og løsningsorienterte montører hatt tett dialog med SafeBase og løst alle utfordringer underveis. Montørene skryter veldig av samarbeidet med SafeBase, forklarer Rognsvåg.

— I første fase av utrullingen, som vi nå er i mål med, har vi lært mye om hvordan vi monterer løsningen på ulike nettstasjoner – slik at resten av utrullingen går smertefritt. Nå ser vi egentlig bare frem mot å få dette verktøyet på et større volum av nettstasjonene våre, slik at det kan bli tatt i bruk av en større del av organisasjonen.

Seniorrådgiver Jon-Bjarte Carlsen i BKK kan nå se på sanntidsmålinger, og har dermed kontroll og oversikt på overbelastninger og annen kritisk driftsdata.

Knirkefri montasje

Hun sier også at de er fornøyde med at nesten samtlige installasjoner har skjedd uten at de har måttet koble ut strømmen på nettstasjonen.

— Det hjelper at SensorHuben er såpass liten, når vi skal montere overvåkning i mer kompakte nettstasjoner.

I sum er prosjektleder Rognsvåg fornøyd med utrullingen, og har også store forhåpninger for tiden som kommer.

—Produktet vi har fått levert er vi godt fornøyd med, og vi gleder oss til å ta i bruk mulighetene nettstasjonsovervåking og SafeMon gir oss.