17. feb 2022

Ny kontrakt: Nå blir Nettnytte en del av Tensio sin daglige drift

De siste årene har vi samarbeidet med Tensio på et FoU-prosjekt for å optimalisere og videreutvikle SafeMon Nettnytte. Nylig signerte vi en utvidet kontrakt, der SafeMon Nettnytte og AMS-drift fra SafeBase skal inn i den daglige driften til Tensio. Nettselskapet ser nå frem til å effektivisere driften og redusere kostnadene betraktelig.

roar skauge tensio

— Å ta i bruk SafeBase sin teknologi i den daglige driften gir oss store økonomiske fordeler, forteller Roar Skauge, seksjonsleder for Måler og drift i Tensio. Skauge gir et dramatisk eksempel på besparelsene.


Da løsningen fremdeles var i testfasen opplevde vi et havari i en nettstasjon. I etterkant av hendelsen gikk vi inn i systemet og så at SafeMon varslet om en kommende overbelastning allerede seks uker før feilen oppstod. Havariet ga oss en merkostnad på fire hundre tusen kroner, som kunne vært unngått dersom SafeMon Nettnytte på det tidspunktet var en del av den daglige driften – vedlikeholdet hadde blitt gjort på forhånd.

Tensio nettnytte

15 milliarder måleverdier

Tensio har allerede implementert SafeMon Avansert Nettstasjonsovervåking i driften. Nå som AMS-applikasjonene skal inn for fullt, får nettselskapet mye bedre kontroll på strømkvaliteten som leveres til de 175 000 AMS-målerne.

— AMS-målerne gir oss langt mer enn bare forbruksdata. Forbruksdataen er på rundt to milliarder måleverdier hvert år. Nettnytte-applikasjonen samler inn femten milliarder måleverdier årlig. SafeMon er rett og slett en stor tallknusemaskin som sammenstiller all denne dataen på en måte som gir oss innsikt til å drifte proaktivt og mer lønnsomt, fortsetter Skauge.

Rapporter må foreligge omtrent umiddelbart

En kombinasjon av ANSO og Nettnytte var spesielt gunstig for nettselskapet da ekstremværet Gyda herjet i Trøndelag tidligere i vinter.

— Under uværets herjinger fjernovervåket vi nettet parallelt med at reparatørene var ute i felt, for å forsikre oss om at målerne rapporterte det samme som reparatørene fant. Under slikt uvær er vi avhengige av at rapporter om feil genereres maks ett minutt etter feilen oppstår dersom vi skal være i forkant og dermed spare reparasjonskostnader, sier Skauge, og fortsetter:

— Det er nettopp her vi opplever av SafeBase leverer så bra. De behandler enorme datamengder i sanntid og har vært en veldig god partner for oss. Erfaringen deres \ fra telekom-bransjen, der de overvåker GSM-stasjonene, er ganske likt overvåking av nettstasjoner. Det gjør at SafeBase kjenner prosessene i vår bransje fra før, samtidig som de tilfører oss kompetanse på big data.

nettnytte tensio

En unik mulighet til innsikt

Uønskede hendelser i nettet kan oppstå når som helst, også når det ikke er varslet ekstremvær. Siden de nå overvåker strømnettet i sanntid har nettselskapet en unik mulighet til å ta bedre beslutninger raskere enn før.

— De som holder vakt sitter sentralt i Trondheim og det er umulig for dem å vite om det oppstår spenningsproblemer i en bygd et godt stykke unna sentralen uten et slikt verktøy. Bare på kundesiden er det snakk om flere tusen målepunkter, og Trøndelag er et stort geografisk område.. SafeMon gir oss muligheten til å hele tiden overvåke at vi faktisk leverer det vi skal, avslutter Skauge.

Med den nye avtalen på plass omfatter SafeBase sin leveranse til Tensio en rekke applikasjoner i SafeMon samt måleinstrumenter som drifter og overvåker sensorer i både høyt- og lavspentnettet, inkludert trafostasjoner og nettstasjoner.

Vi takker for tilliten og samarbeidet hittil, og gleder oss til veien videre!