20. feb 2023

10 år med operasjonell intelligens – et solid utgangspunkt for fremtiden

I 2023 kan vi se tilbake på de ti første årene i SafeBase-historien. I løpet av disse ti årene har vi bygget en teknologiplattform som ikke bare har vært veldig verdifull for de som jobber med kvaliteten på tele- og strømnettet vårt – vi har også bygget et utgangspunkt for at kundene våre skal få enda større verdi fra oss i fremtiden.

I 2013 ble SafeBase grunnlagt på en idé om å utvikle og introdusere en teknologi basert på mange års erfaring med utvikling av OI IT plattformer innenfor telekombransjen.

Grunnleggerne Lars Erik Gjervan og Jan Ødegård anså flere markeder enn telekom som interessante for denne typen teknologi. Fellesnevneren var omfattende tekniske infrastrukturer som leverte samfunnskritiske tjenester, spredt over stort geografisk område.

Nettselskaper, med sine store strømnett, ble vurdert til å ha mange av de samme behovene man så innenfor telekombransjen. Dette, sammen med behovet for digitaliseringen av strømnettet, gjorde at det ble et naturlig satsningsområde for SafeBase.

—  Motivasjonen for ti år siden var å lage en overlegen IT-plattform for beslutningsstøtte med utgangspunkt i tele- og nettselskapenes operative behov. Kundens løpende behov har alltid stått i sentrum for utviklingen vår, og det har vært en av suksessfaktorene våre, sier Lars Erik Gjervan.

Rivende teknologiutvikling

Med utgangspunkt i en gjenbrukbar software-arkitektur, har teknologiplattformen SafeMon hele veien hatt riktige forutsetninger for å skaleres og videreføres til nye kunder og markeder.

— I løpet av de tre første leveårene bestemte vi oss for å satse mot mobilnettoperatører og nettselskaper, som er de bransjene vi selv har mest domenekunnskap innen. Siden 2016 har det valget gitt oss en årlig inntektsvekst på 20 %. Inntektsveksten er et bilde på at vi leverer teknologi som gjør en reell forskjell i hverdagen til kundene våre.

Fremdeles kommer ny funksjonalitet inn hver eneste uke – så alle kundene har et bedre produkt neste uke, enn de hadde uken før. 

Utviklingen av SafeMon har vært både rask og solid – samtidig som stødig og fornuftig vekst hele tiden har vært målet.

— Hurtig profitt har aldri vært målet vårt. Vi har fra første stund jobbet med å balansere vekst og ta lav risiko, ved å for eksempel investere overskuddet tilbake i bedriften.

Fikk du med deg disse høydepunktene?

De neste 10 årene

Det er fremdeles uutnyttet potensiale for SafeMon i Norge. Vi skal fortsette å kapre markedsandeler i telekom- og energibransjen gjennom å ha en stødig, trygg og solid teknologi som stadig tilpasses behovene kundene sitter med.

— Om vi skal inn i nye markeder skal vi ha domenekunnskap der også. Det er ikke utenkelig at SafeMon satser både på nye markeder og internasjonalt innen de nærmeste årene; det vil tiden vise, avslutter Gjervan lurt.