Måleleder Rune finner og retter klemmefeil med SafeMon.

Han er en helt i felt.

Spenningsovervåking med SafeMon

Måleleder Rune Myrhaug har ansvar for at AMS-målerne leverer riktige verdier og fungerer som de skal. Med SafeMon oppdaget han flere målere med for lav spenning. — Da begynte vi å bruke SafeMon til spenningsovervåking, sier Myrhaug.

«Før SafeMon var det gjerne kunden selv som tok kontakt med oss og varslet at de var uten strøm. Nå kan vi være i forkant og rette feilen før den oppleves. Det sparer nettkundene for store frustrasjoner og vi kan bruke ressursene våre på en mer fornuftig måte, til kundenes beste. Vi får også mer effektiv drift fordi vi kan samle mer arbeid når vi først reiser ut, siden vi vet hvor mye arbeid som bør gjøres i området.»

Rune Myrhaug, måleleder i Tensio TN

Tett samarbeid med Tensio

SafeMon er en del av den daglige driften til Tensio. Med SafeMon får nettselskapet mye bedre kontroll på strømkvaliteten som leveres til de 175 000 AMS-målerne.

NSO
Overvåking av nettstasjoner iht. nettselskapenes krav og anbefalinger. Jobb smartere enn det myndighetene krever med beslutningsstøtte for lengre levetid og bedre driftssikkerhet i distribusjonsnettet.

Les mer
Nettnytte
Finn problemene før de oppstår og vær ett skritt foran utfordringene. SafeMon Nettnytte maksimerer     
utbytte av data og hendelser fra AMS-målere i distribusjonsnettet.

Les mer
Linje- og kabelovervåking
Reduserer flaskehalsene i strømnettet ved å overvåke hva den reelle overføringskapasiteten er, slik at du kan overføre mer energi uten risiko.


Les mer
AMS Drift
Finner årsaken bak avvik i innsamling av AMS måledata og avregning. SafeMon AMS Drift overvåker alle målepunkter – og kontrollerer at alle målerne og kommunikasjonsnett fungerer.

Les mer