Rapporter i SafeMon NSO

Vi har nå samlet alle NSO-rapporter på ett sted. Her finner du informasjon om THD-rapport, belastningsrapport, spenningsrapport, balanserapport og jordfeilovervåking.

Balanserapport

I balanserapporten har du full oversikt over tap i nettet. I SafeMon kan du drille ned i balansemålingen og kontrollere om du har strøm på avveie – eller om tapet er fornuftig. Balanserapporten er et utmerket verktøy for deg som vil ha inntektskontroll.

nso

Jordfeilovervåkning

Jordfeilrapporten gir deg full oversikt over jordfeil i sanntid. I SafeMon kan du filtrere ut de mest alvorlige jordfeilene og få dem presentert i prioritert rekkefølge – slik at du kan varsle kundene med de farligste tilfellene først. Jordfeilovervåking i SafeMon tilfredsstiller kravene etter REN 6025.

nso rapport

Belastningsrapport

Belastningsrapporten i SafeMon leverer full profil på nettstasjonens tilstand og gir deg total kontroll på transformatorens kapasitet, kvalitet og levetid. For deg som vil unngå uhyggelige overraskelser er belastningsrapporten verktøyet å følge med på.

nso rapporter

Spenningsrapport

Spenningsrapporten viser høyoppløselige data på levert spenning ut fra nettstasjonen, slik at du ser kortvarige spenningsvariasjoner og alltid har sanntidsinformasjon om hvilken spenning nettstasjonen leverer. Dette kan kombineres med data fra AMS målerne, og sortere disse under riktig nettstasjon. I SafeMon kan du vise bare kunder med for høy eller for lav spenning.

spenningsrapport

THD-rapport

Med den hyppige innføringen av el-biler, el-ferger og andre store elektriske ladestasjoner i samfunnet er THD-rapporten en viktig kvalitetsindikator på om apparatene sliter ut transformatoren for raskt. I rapporten kontrollerer du bølgeformen kontinuerlig, og sikrer deg full oversikt over eventuelle apparater som må utbedres hos kundene.

THD rapport