13. jan 2023

SafeBase ISO-sertifisert i informasjonssikkerhet  

SafeBase har oppnådd ISO27001-sertifisering som dokumenterer at vi følger «best practice» i styringssystemet for informasjonssikkerhet.

Arbeidet med å oppnå sertifiseringen har pågått i to år, og vi er stolte over å endelig kunne dokumentere at vi følger gullstandarden for informasjonssikkerhet.

— Det har vært en omfattende prosess. Arbeidet med sertifiseringen spenner veldig bredt i organisasjonen vår, og favner alt fra fysisk sikkerhet og personvern, til hvordan vi gjennomfører et møte. Nå er vi til gjengjeld enda bedre rustet for å ivareta konfidensialiteten på en rutinert måte, sier administrerende direktør Lars Erik Gjervan. 

Formalisert kultur

Forståelse for hva som er god praksis rundt informasjonssikkerhet sitter i margen til de ansatte i SafeBase. Med sertifiseringen er kulturen i SafeBase endelig dokumentert og formalisert i et system.

— Vi har alltid arbeidet med informasjonssikkerhet og autorisert tilgang til informasjon, men nå er det for eksempel enklere å kontrollere at vi etterlever prinsippene. Kundene våre kan være sikre på at vi etterlever lovverk og direktiver på best mulig måte, og stille krav til oss – slik som vi nå kan stille strengere krav til underleverandørene våre, utdyper Gjervan.

Se sertifikatet vårt her

Dette er ISO27001

ISO27001 er en internasjonal standard for å håndtere informasjonssikkerhet. Standarden beskriver hvordan et styringssystem skal implementeres. Formålet med styringssystemet er å beskytte informasjonen og gjøre det enklere å håndtere, måle og forbedre arbeidet rundt informasjonssikkerhet.

Selskap og software

Sertifiseringen gjelder for hele organisasjonen vår og programvaren SafeMon. Det betyr at metodene og rutinene rundt informasjonssikkerhet er ivaretatt i driften og produktene våre.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Stadig flere krever at leverandører skal være akkreditert i henhold til en standard for ledelsessystemer for informasjonssikkerhet. For deg som kunde betyr sertifiseringen at du kan stille strenge krav til oss, og være trygg på at vi etterlever lover og direktiver som er gitt av myndighetene.