27. okt 2022

Gjør batteri til en del av kritisk infrastruktur

Teknologiselskapet SafeBase leverer løsninger som overvåker hele verdikjeden for selskaper som eier kritisk infrastruktur. SafeBase er særlig involvert i energi- og telekombransjen – og nå satser de på batteriovervåking i distribusjonsnettet.

Safebase Ohima Construction

— IT-plattformen SafeMon har i mange år blitt brukt til å overvåke helsetilstanden til nødstrømsbatteri og gjenværende batteritid i mobilnettet. Det er mange erfaringer fra telekombransjen som er overførbare til energibransjen – og vice versa, innleder Frode Johansen, leveranseansvarlig for energi i SafeBase.

Flere batterier med elektrifisering

Stadig flere batterier plasseres i distribusjonsnettet som følge av elektrifiseringen av samfunnet.  Blant annet skal alle norske byggeplasser være utslippsfrie innen 2030 – det krever at tunge anleggsmaskiner kan lades på samme måte som en elbil. Det har selskapet Ohmia Construction funnet en løsning på.

— Vi leverer mobile hurtigladeløsninger i form av containere med batterier som hjelper å drifte en elektrisk byggeplass. Ved å lagre energien i containerne kan vi hurtiglade anleggsmaskiner uten at det påvirker strømnettet i så stor grad, sier Tora Hansen, leder for strategi og forretningsutvikling hos Ohmia Construction.

100 % oppetid er avgjørende

SafeBase har skreddersydd SafeMon-plattformen slik at Ohmia Construction kan overvåke batteriene.

For Ohmias kunder er det avgjørende at ladeløsningen er driftssikker, siden byggeplassen må kunne være i drift hele tiden. Da må også containerenhetene som lader maskinparken være i drift hele tiden.

— Med SafeMon som overvåkingssystem får vi raskt oversikt over hendelser eller alarmer på tvers av enhetene. I tillegg får vi merverdi ut av dataen som vi rapporterer til kunde, eksempelvis forbruksmønsteret deres og reduksjonen i CO2-utslipp, utdyper Hansen.

Se video her:

Viktig verktøy i telekombransjen

IT-plattformen SafeMon er en del av den daglige driften hos Telia, som bruker SafeMon som beslutningsstøtte når de skal levere Norges beste mobilnett.

— I SafeMon ser vi kvaliteten på stort sett alle elementene som utgjør mobilnettet vårt, og vi kan dermed agere på problematikk enten før det oppstår eller reagere veldig raskt, forklarer Head of Operational Control i Telia Norge, Bjørn Tore Gullord.

Når SafeBase nå justerer funksjonaliteten i SafeMon, for å bedre treffe de varierende behovene til ulike bransjer innen batteriovervåking, skaper det store overføringsverdier.

— SafeMon leveres etter SaaS-prinsippet. Når programvaren lærer fra ulike caser og vi ruller ut ny funksjonalitet, gagner det alle kundene våre, avslutter Johansen i SafeBase.