10. mai 2022

Linjekapasiteten kan økes med opptil 15 %

Elektrifiseringen av samfunnet skaper et større effektbehov mange steder i strømnettet, noe som igjen fører til utfordringer med å overføre strøm fra produksjonsstedet til der den skal brukes. Nå peker ny forskning på dynamisk kapasitet som en løsning.

— Det økte effektbehovet skaper også nye belastningsmønstre i de ytterste leddene av lavspentnettet. Flere grønne industriprosjekter er eksempelvis utsatt fordi det ikke er mulig å føre frem tilstrekkelig effekt, innleder Frode Johansen, leveranseansvarlig for energi i teknologiselskapet SafeBase.

Gammel studie skaper flaskehalser

En del av flaskehalsene i nettet kan tilskrives de konservative maksgrensene for overføring på luftlinjene.

— Dagens statiske kapasitet på høyspentlinjer stammer fra en studie som ble gjennomført i 1930. Værforholdene studien tok utgangspunkt i stemmer ikke med det faktiske værbildet i Norge. Været påvirker i stor grad hvor høy overføringskapasiteten faktisk er, og dermed vil kapasiteten i perioder være høyere enn det den statiske grensen tilsier.

Med riktig teknologi kan nettselskapene heller benytte dynamisk linjekapasitet, som måler den reelle overføringskapasiteten i sanntid.

Slik kan kapasiteten økes

Overføringskapasiteten kan økes med enkle fysiske oppgraderinger på linjene – og ved å investere i måleutstyr og programvare som overvåker faktorene som påvirker kapasiteten i sanntid.

SafeBase er den eneste forhandleren i Norge av linjesensoren PowerDonut® PD4, som gir sanntidsmålinger på den fysiske tilstanden til luftlinjene. 

— Det er mange økonomiske og operasjonelle fordeler for nettselskapene ved å benytte dynamisk kapasitet. Økonomisk sett kan man redusere kostnader ved å unngå utbygginger som viser seg å være unødvendige. Driftsmessig får man muliggjort en tilknytning av lokal produksjon fra vindkraft, for eksempel, forklarer Johansen.

FoU-prosjekt på kabel i Trøndelag

SafeBase er en av partene som har bidratt i SINTEF sitt FoU-prosjekt «Dynkap». I Dynkap-prosjektet har deltagere fra forskjellige fag laget en verktøykasse bestående av avanserte beregninger, og ikke minst forskjellige måter å gjøre praktisk nytte av beregningene.

Mye tyder på kapasiteten kan økes i kabelforlegninger gjennom å ta i bruk verktøyene arbeidsgruppen har laget.

I løpet av prosjektperioden har SafeBase utført målinger på overføringskabelen som ligger mellom Hitra og Frøya. Det drives mye lakseoppdrett og annen kraftkrevende industri på de to øyene, i tillegg til at det produseres vindkraft og overføres strøm fra fastlandet. 

— Programvaren og sensoren vår er grundig testet gjennom dette prosjektet, og viser at teknologien fungerer utmerket til dynamisk kapasitet – også for kabler, avslutter Johansen.