Vi lanserer NSO til lavere månedlige kostnader

Noen nettstasjoner er mer kritiske enn andre. Det er langt mer kritisk om maskinene stopper hos store industrivirksomheter, enn at lysene slukkes i et lite hyttefelt. Noen av våre kunder har derfor etterspurt en mindre avansert løsning for nettstasjonsovervåking til mindre kritiske stasjoner, som vi nå har gleden av å tilby.

I SafeBase er det kundene som bestemmer hva vi utvikler og i hvilken retning vi driver nyskaping. Samtidig ønsker vi kun å tilby løsninger som gir meningsfull innsikt. De to grunnsteinene har resultert i en løsning for grunnleggende overvåking av de litt mindre nettstasjonene.

Lavere kostnader

Løsningen heter helt enkelt Nettstasjonsovervåking (NSO), og er forenklet versjon av Avansert Nettstasjonsovervåking (ANSO). NSO overvåker færre funksjoner enn ANSO, og dermed får du en lavere månedlige abonnementskostnad. I tillegg er monteringskostnadene lavere da det kreves betydelig enklere måleoppsett.

— I likhet med ANSO baserer NSO seg på store mengder høyoppløselige data slik at det er mulig å studere hendelser nøye. Kundene skal få meningsfull informasjon, med både sanntidsmålinger og historiske data i stedet for et enkelt varsel – som man ofte får fra andre enkle løsninger, sier Odd Jostein Svendsli i SafeBase.

Dette er forskjellen

ANSO bruker strømtrafoer til å måle en rekke funksjoner i nettstasjonen som aktiv og reaktiv effekt og transformatorbelastning. NSO kobles ikke til strømtrafo, og dermed forsvinner flere målepunkter.

— NSO måler kun spenningen i høyoppløselige tidsserier. Siden det er færre målepunkter minker datamengden dramatisk, og vi kan tilby løsningen til en lavere månedlig kostnad sammenlignet med ANSO. NSO passer utmerket til å overvåke stasjonene som anses som litt mindre kritiske enn andre, men vi anbefaler alltid ANSO til viktige nettstasjoner, sier Svendsli.

Dette får du med NSO

NSO fra SafeBase gir deg en kontinuerlig og høyoppløselig spenningsmåling som lar deg se jordfeil, kortvarige overspenninger og overharmonisk støy på linkene. Med kontroll på overharmonisk støy unngår du potensielt høye kostnader som følge av skader på utstyret.

Enkel oppgradering til ANSO

Svendsli presiserer at nye kunder som ikke har ANSO og som ønsker å teste ut NSO, enkelt kan oppgradere til den mer avanserte løsningen på et senere tidspunkt.

— Ved å koble på en strømtrafo senere kan du oppgradere til ANSO. SensorHuben vi har laget for datainnhenting, oppdager at strømtrafoen er der og henter automatisk inn mer måledata.

Enten du allerede har ANSO på dine nettstasjoner og ønsker en mindre avansert løsning til de mindre viktige stasjonene, eller du ønsker å dyppe tærne i vannet og teste ut NSO – slå på tråden til en av oss, så setter vi opp en løsning for deg.