Bedre beslutninger

Vi gjør din data til beslutningstøtte.

SafeMon – Innsikt og oversikt

I dashboardet SafeMon samles all data, enkelt visualisert. Vi hjelper deg med alt – fra innsamling til tolkning, sikker lagring og presentasjon.

Beslutningsstøtte overalt

Fra teknikere til toppledere – med enkel rollestyring og personlige dashboards får du ekte operasjonell intelligens i hele organisasjonen.

Kontroll
SafeMon bruker kunstig intelligens og stordata-teknologi til å analysere enorme mengder data. Det betyr at du alltid har kontroll på alle deler av driften.
Proaktiv drift
Kunstig intelligens, maskinlæring og analyse på tvers av datasett betyr at du kan sette inn mottiltak og oppdage feil før de oppstår.
Sikkerhet
Din data er trygg. Vi bruker streng kryptering, tier 3 eller 4 datasenter og klyngeteknologi – slik er de alltid både tilgjengelige og sikre.
Frihet med åpenhet
Dataene er dine. Du eier de, eksporterer de og sender de videre til andre systemer slik du vil.
Automatiserte prosesser
Med kunstig intelligens og maskinlæring kommer også muligheter for å automatisere prosesser som tidligere har vært manuelle.
Forutsigbare kostnader
AI, Big data, maskinlæring, skylagring, Internet Of Things og Software as a Service – bak disse buzzordene ligger reduserte og forutsigbare kostnader.

Bruksfordeler i SafeMon

(Trykk på en av punktene under for å se videosnutt)

  • Drag ‘n drop: Enkel endring av graftyper
  • Lagre funn og analyser: Legg inn kommentarer og markører på datapunkter
  • Fordypning: Zoom inn på tidsserier med umiddelbar respons
  • Interaktivitet: Markører flyttes likt i modulene i dashboardet
  • Hastighet: Rask innlasting av alle grafer og data
  • Skreddersøm: Administrer roller og brukernivåer selv
  • Dataintegritet: Potensielle feilkilder indikeres eller rettes
  • Dataeierskap: All data eies og eksporteres fritt
  • Beredskap: Varsler kan sendes på sms og epost
  • Funksjonsutrulling: Saas-metodikk gjør at du får alt du trenger

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg, så tar vi kontakt.