SafeBase og Telia forlenger samarbeidet: – Et av våre viktigste verktøy for kvalitetsarbeid i mobilnettet

SafeBase AS inngår en millionavtale med Telia Norge AS om videre leveranse av Big Data-plattform og utviklingstjenester for operasjonell innsikt.

SafeBase har igjen blitt vist tillit av Telia Norge og har nylig inngått kontrakt for å videreføre SafeMon® produkt- og tjenesteleveransene til mobiloperatøren. Telias mobilnett ble nettopp kåret til Norges beste for andre år på rad av TEK.no – og SafeMon® er et av de viktigste verktøyene i arbeidet deres med å oppnå denne høye kvaliteten.

Om SafeMon
SafeMon® er en IT-plattform utviklet av SafeBase som gir ulike bransjer mulighet til smidig og skalerbar innføring av Operational Intelligence. IT-plattformen gir brukerne rask innsikt i ulike aspekter av nettverkenes helsetilstand og ytelse ved å strukturere, prosessere og kombinere store mengder sensor- og måledata. Sammenstilling av mange ulike datasett, maskinlæring og kunstig intelligens gjør at brukerne kan forutse feilsituasjoner og utføre mottiltak før de eskalerer. Dermed unngås alvorlige operative driftsforstyrrelser og store reparasjonskostnader.

Nyttegjør Big Data
Rollebaserte dashboards gjør at brukerne får en intuitiv og hensiktsmessig arbeidsflate for effektive beslutninger. «For SafeBase er det vesentlig at vår plattform skal gi kundene merverdi ved å utløse kreative og lærende prosesser basert på den oversikt og innsikt man får med vår Big Data-plattform. Plattformen skal ikke bare gi kunden produksjonskontroll – den skal også gi grunnlaget for optimalisering av teknologi, prosesser, arbeidsflyter og ressursbruk», sier Lars Erik Gjervan, daglig leder i SafeBase AS.

– Et av våre viktigste verktøy
For Telia Norge er plattformen tilpasset deres mobile nettverk og er ett av operatørens hovedverktøy i forbindelse med kvalitetsjobbing i mobilnettet. «Å opprettholde og forbedre kvaliteten i Norges beste og raskeste 4G-nett krever kontinuerlige analyser av ufattelig store mengder av måledata. Det er krevende å hele tiden ha kontroll på nettverkets kvalitet og ytelse, men samtidig er dette alfa og omega for oss. SafeBase sin plattform gir oss forutsigbarheten og tilliten vi trenger for å ha kontroll, samtidig som vi er i stand til ikke bare raskt å avdekke feil i mobilnettet, men også oppdage feil i mobilnettet før de eskalerer», sier Bjørn Tore Gullord, Head of Service Assurance & Operation i Telia Norge.

«Vi stiller høye krav til våre støttesystemer, både med tanke på skalerbarhet, datakvalitet og en god brukeropplevelse. SafeBase sin plattform innfrir våre forventninger og har blitt ett av Telia Norge sitt viktigste verktøy for arbeid med kvalitet i mobilnettet», avslutter Gullord.