Ringeriks-Kraft nett går for SafeMon nettstasjonsovervåking

Ringeriks-kraft Nett har valgt SafeMon, et system for avansert nettstasjonsovervåking fra SafeBase, for å overvåke nettstasjonene på Norges største datasenter. Overvåkingen skjer i nåtid og i henhold til bransjestandardene REN6025 og REN4021 for nettstasjonsovervåking og nettnytte.

«Overvåking av blant annet oljetemperatur i transformator og romtemperatur i stasjonen, sammenstilt med effektmålinger er viktig for å si noe om tilstanden og gjenstående levetid i anlegget», sier prosjektansvarlig Smarte Nett, Morten Sjaamo i Ringeriks-Kraft Nett.

Sjaamo i Ringeriks-Kraft Nett fortsetter:
«For Ringeriks-Kraft har avtalen om å levere strøm til datasenteret en verdi på 370 millioner over 3 år. Så det er klart vi ønsker å følge med underveis på at temperaturer og belastninger er innenfor det som sikrer forsvarlig drift og levetid på utstyr.

Norges største datasenter på Follum.

Med SafeMon kan vi nå få måleverdier inn i vår driftsløsning Connected Grid, levert av eSmart Systems, og analysere disse videre. Dette kan ende opp i alarmer som blir sendt til vår driftssentral eller til dedikerte personer hos oss som tar dette videre. Vi vil nå kunne gjøre beslutninger basert på reelle forhold i nettet og fjerne oss i fra den situasjonen vi hadde tidligere med begrenset grunnlag for analyse.»