03. apr 2023

Kontroll på kondensatorbatteri med SafeMon NSO

Nettselskapet Midtnett AS leverer strøm til tjue tusen kunder, inkludert flere store industribedrifter med et stort energibehov. En av kundene er Svene pukkverk, som ønsket å øke sitt uttak – samtidig opplevde Midtnett varmgang i nettstasjonen som forsyner pukkverket. Løsningen fant de hos SafeBase og Micro Matic.

De hadde skiftet ut lavspentkabelen fra trafoen til tavla. De hadde utført flere justeringer og dyre oppgraderinger hos Svene Pukkverk. Likevel slet nettselskapet med uforklarlig varmgang i nettstasjonen.

— Det var så ille at det gikk på bekostning av levetiden til hele anlegget, sier Helge Erik Solum, driftssjef i Midtnett AS.

Reaktiv effekt var synderen

Til slutt foreslo en av Solums kollegaer at varmgangen kanskje skyldtes reaktiv effekt. Solum slo så på tråden til Micro Matic, som de hadde kjøpt flere av instrumentene til nettstasjonen fra. Micro Matic utførte en «helsesjekk» av nettstasjonen, som fastslo at kollegaen hadde rett: Problemet var reaktiv effekt.

— Reaktiv effekt er først og fremst et problem i kundenes anlegg, og derfor må kundene selv ofte ta regningen for utbedringene. Men, de kan også spare store summer på å ikke betale for reaktiv effekt, forklarer Solum, som fortsetter:

— Svene Pukkverk hadde også bedt om å øke effektuttaket; da var det i utgangspunktet behov for en større nettstasjon. Løsningen på både effektbehovet og varmgangen i nettstasjonen fant vi ved å installere kondensatorbatterier på hovedtavla til pukkverket.

Sparer 100 000 i året

Etter at kondensatorbatteriene ble installert, har varmgangen forsvunnet helt – og Svene Pukkverk har et stabilt elektrisk anlegg som utnytter hele kapasiteten i hovedtavlene. For å sjekke at batteriet faktisk fungerer som det skal, bruker Midtnett SafeMon NSO.

— Vi har montert SafeBase sin SensorHub i nettstasjonen som mater pukkverket. Den sender data som lar oss overvåke at batteriet hos kunden faktisk fungerer slik det skal. Dersom batteriet slutter å kompensere, får vi umiddelbart varsel gjennom denne løsningen, forklarer Solum.

Løsningen har frigjort 40 % effekt som kan forsyne andre kunder, uten å gjøre noe med selve kapasiteten i nettet eller trafoen.

— Dette er en vinn-vinn-situasjon. Samlet sparer vi og kunden 100.000 kroner i året på dette, avslutter Solum.