26. mai 2023

Knytter kraft- og telekombransjen sammen

Hva skjer når et strømbrudd kutter mobildekningen – men montørene er avhengige av mobildekning for å finne ut hvor strømbruddet er? Linjene mellom to av landets mest samfunnskritiske bransjer er for uklare. Nå ønsker flere endring; og løsningen er nærmere enn man tror – snart lanserer vi et verktøy som bygger bro mellom feilretting i både mobil- og strømnettet.

Man trenger strøm for å få dekning; og dekning for å reparere strømbrudd. Men selv om nett- og telekomselskapene opererer i samme geografiske områder, er det ikke gitt at informasjonen flyter fritt når hendelser oppstår.

SafeMon er et optimalt utgangspunkt for å tette informasjonsgapet mellom bransjene.

Gjensidig avhengighet

Siden både kraftbransjen og mobilbransjen bruker SafeMon til å overvåke sine nett- og basestasjoner – er det relativt enkelt for oss å lage en løsning som kan vise sammenhengen mellom de ulike målepunktene, og dermed skape innsikt i både strøm- og mobilnettavbrudd og samme sted.

Mangelen på fri informasjonsflyt mellom energi- og telekom-bransjene ble diskutert under EkomKraft-konferansen tidligere i år, der alle de store telekomselskapene var representert og holdt innlegg om utfordringer og ønskede løsninger.

— Energibransjen er styrende for oppetiden på mobildekningen. En kvalifisert gjetning er at 80 % av driftsforstyrrelser i mobilnettet skyldes strømbrudd. De ansatte i nettselskapene, montører og driftsteknikere, er igjen avhengig av mobilnettet for å kommunisere med hverandre når de skal lokalisere bruddet og reparere det. Det blir som høna og egget; en gjensidig avhengighet, forteller Lars Erik Gjervan, administrerende direktør i SafeBase.

Innen 2030 skal nødnettet kommersialiseres og baseres på 5G-teknologi. Det stiller høye krav rundt oppetid og tilgjengelig dekning til de kommersielle aktørene.

I dag samarbeides det ikke tett mellom telekom- og energibransjen. Telekomselskapet er ikke alltid klar over hvilket nettselskap som eier strømnettet i regionene deres – noe som fører til telefonkøer og nedetid under hendelser.

Flere tar til orde for å få på plass åpne løsninger som gjør informasjonsflyten enklere, slik at samfunnskritisk infrastruktur opprettholdes – til en hver tid.

Samfunnskritisk infrastruktur

Fastlinjetelefonene er kuttet og mobilnettet blir i større og større grad samfunnskritisk. Mobilnettet, samt nødnettet som telekomselskapene skal drifte innen ti år, er helt avhengig av energileveransene. Rune Jøraandstad, CCO i SafeBase, var til stede da beredskapen ble diskutert på EkomKraft.

— Mange telekom-selskaper pekte på at det er utfordrende å finne sammenheng mellom stedsnavn i varslene fra nettselskapet og sine egne basestasjoner. Samtlige forteller om et behov for en felles kanal for deling av informasjon mellom bransjene, gjenforteller Jøraandstad.

En fot i begge leirer

Løsningen ventes å være klar til utrulling innen kort tid.

— En av våre største kunder har bedt oss om å lage et forslag til hvordan de kan få innsikt i helsetilstanden på strømnettet, siden mobildekningen er avhengig av strømforsyningene. De mener vi er best skikket til å gjøre dette for dem, fordi vi har dyptgående kompetanse på både telekom- og kraftinfrastruktur.

I SafeMon finnes det allerede løsninger for eksempelvis:

  • Automatiske varslinger ved alarmer eller hendelser
  • Innsikt i gjenværende batterikapasitet
  • Geografiske kartdata med lokasjoner over nett- og basestasjoner

— Vi holder på å sy sammen de ulike funksjonene til en egen applikasjon som gir brukerne innsikt i begge nettene, sier Gjervan.

Løsningen vil være klar etter sommeren 2023.

Hold deg oppdatert!

Skriv inn jobbeposten din

Nyhetsbrev NOR

"*" obligatorisk felt