Overvåking og feilvarsling i sanntid

Vi samler alle de ulike datakildene dine på ett sted – visualisert i et brukervennlig og rollestyrt dashboard.

SafeMon® gir hele organisasjonen mulighet til enkelt å se status på telenettet – både på kontoret og på reise.

full-mockup_Teleccom

Vi tar hånd om alt

Vår utstrakte kunnskap fra telekommunikasjonsbransjen gjør at vi raskt identifiserer hvilken informasjon som er støy – og hvilken informasjon som er forretningskritisk.

Safebase håndterer hele verdikjeden – vi sørger for datainnsamling fra alle systemer, transport av data, prosessering og visualisering.

 

Verifisering

Du velger selv hvem som har tilgang til hvilken data. Når alle ledd i organisasjonen har operativ innsikt – og kan få tilgang til kunnskapen fra telenettet i en hvilken som helst nettleser – er det en enkel øvelse å verifisere tiltak man har gjort.

Beslutningsstøtte

Enorme datamengder gjør det vanskelig å ta effektive beslutninger.

SafeMon® bearbeider, forenkler og visualiserer – kapasitetsutnyttelse, utstyrinvestering, feildeteksjon, feilretting og vedlikehold «out of the box». SafeMon® gir innsikt i hele nettet, slik at det er mulig å utsette eller fremskynde investeringer og ikke være mer konservativ i driften enn nødvendig.

Maskinlæring

SafeMon® forholder seg ikke bare til kjente feil; SafeMon® lærer hele tiden og kan se mønster for å forutsi fremtidige feil og trender.

Enkel dataavlesing

SafeMon® på PC, nettbrett eller mobiltelefon gjør det enkelt å verifisere effekten av endringer og feilretting, uavhengig av hvor du er. I utviklingen av SafeMon har vi lagt vekt på at brukeren raskt skal forstå informasjonen som blir presentert og man velger selv hvem som har tilgang til hvilke data.

Full kontroll.

Ved å ha tilgang til alle driftskritiske data i ett system har du alltid kontroll på alle de viktigste driftsparameterne dine – og kan ta gode og velbegrunnede beslutninger.