Sogn og Fjordane Energi har valgt SafeMon nettstasjonsovervåking

Sogn og Fjordane Energi har valgt SafeMon NSO for avansert overvåking på alle sine nettstasjoner.

I første omgang dreier det seg om å imøtekomme myndighetskrav mtp jordfeilovervåking. I neste omgang overvåking av alle nettstasjoner for å kunne få fullt utbytte av nettnytte. SFE har lagt vekt på bransjeanbefalingene i REN6025 og REN4021 i valget av leverandør.

I tillegg til at datagrensesnitt (APIer) mot tredjepart systemer er inkludert som en del av leveransen. eSmart og ConnectedGrid er toppsystemet for SFE, og datautveksling mellom SafeMon og ConnectedGrid er en viktig forutsetning. Både på måleverdier, hendelser og REN-alarmer.