26. mar 2020

Slik finner du ledig kapasitet i nettstasjonen

Å ta en beslutning om det skal investeres i utbygging av nettstasjoner eller ikke, oppleves av mange som vanskelig. På den ene siden er samfunnet er avhengig av et tilstrekkelig strømnett for å gå rundt – industrivirksomheter trenger strømforsyning til store maskiner, og familien Hansen trenger strøm for å lage mat. Samtidig koster utbygging av feil stasjon nettselskapet dyrt.

Trenger stasjonene utbygging? Hvilke gjelder det i så fall, og hvordan kan du være sikker på at du tar riktig beslutning? Ved bruk av belastningsrapporten finner du ut om den enkelte nettstasjonen er overbelastet og trenger utbygging – eller om den har ledig kapasitet til fremtidig bruk.

I vårt andre webinar i serien om operasjonell intelligens i kraftnettet gikk vi gjennom hvordan du bruker belastningsrapporten i SafeMon til å avgjøre om du skal si ja eller nei til utbygging på nettstasjonen.

Belastningsrapport av AMS- og NSO-data

Belastningsrapporten i SafeMon kan utformes basert på AMS-data eller data fra nettstasjonsovervåking. AMS-data gir deg et gjennomsnitt av energibruken, men gir lite informasjon om sanntidsstatus på nettstasjonen.

Derfor anbefaler vi å bruke data fra Avansert Nettstasjonsovervåking (ANSO), da det gir et betydelig bedre grunnlag for å ta riktig avgjørelse.

Måledata som utgjør belastningsrapporten

I webinaret viste vi blant annet frem et eksempel fra Voss Energi, som bruker ANSO på sitt nett. Vi henter inn data hvert trettiende sekund – det gir oss informasjon i sanntid. Voss Energi sin belastningsrapport, som vi viste frem i begynnelsen, er i hovedsak basert på data fra en nettanalysator som blant annet måler spenning.

I tillegg brukes det en PT100 sensor som måler oljetemperatur, samt en rom- og fuktighetsføler. PT100 sensoren kan kobles rett i SensorHuben, noe vi anbefaler ved stor belastning. For å måle romtemperatur og fuktighet bruker vi en trådløs sensor med tjue års batterilevetid. Den er enkel å montere og kommuniserer med SensorHuben via Bluetooth.

Prosentvis belastning på nettstasjonen

Ved å ta opp belastningsrapporten får du opp en liste med belastning på transformatorene. Standardoppsettet i SafeMon er laget i samråd med nettselskaper og skiller mellom gul og rød alarm, der gul alarm er 100 % belastning og rød alarm er 120 % belastning.

Enkle valg i toppen av SafeMon-dashbordet gjør at du kan be om historikk fra datalageret. I webinaret valgte vi å se på historikken det siste året, og så blant annet en transformator som har vært belastet opp til 140 %.

Kartvisning av belastning på nettstasjon

Ved å slå på kartvisning får du opp en geografisk oversikt over nettstasjonene. Du kan filtrere bort de stasjonene som er grønne, altså som ikke har vært høyt belastet, og se kun hvilke stasjoner som har vært utsatt for 100 % eller mer belastning.

Ved å velge en nettstasjon i kartet får du opp en tidslinje under kartet, slik at du kan se når i løpet av det siste året belastningen har forekommet. Her er varigheten av belastningen interessant å merke seg – én time belastning er ikke så farlig, men er belastningen høy over flere dager er det mer alvorlig.

Belastning med data om oljetemperatur

I tidslinjen får vi opp et skravert rødt felt som viser når belastningen fant sted. Ved å bruke kartet og se på belastningen til den enkelte nettstasjonen over tid får du oversikt over hvilke transformatorer som burde prioriteres for utbygging.

Videre i webinaret så vi på en belastningsrapport der vi inkluderte måling av oljetemperatur. Også denne rapporten viser belastningen i en tidslinje. Høyt oljetrykk kan være en indikasjon på gassdannelse i oljen – som betyr at transformatoren ikke har det bra.

Slik setter du opp alarmer i belastningsrapporten

Superbrukere i SafeMon kan gå inn på nettstasjonsnivå i dashbordet og selv velge terskelverdier på alarmene i oppsettet. Der legger du enkelt inn terskelverdier på alle parameterne som måles og setter grensen for alarm. Mener du for eksempel at trafoen tåler 120 % belastning kan du øke rød alarm til 140 % belastning.

Er det ledig kapasitet i nettstasjonen?

Ved å måle fra nettanalysator, CVM mini, Nemo, PM32 og 55 for å ta noen eksempler, samt trådløs rom- og fuktighetssensor og oljetemperatur kan vi si noe om hvordan tilstanden på trafoen er og dermed anslå levetiden.