Safebase effektiviserer energinettet!

Safebase har utviklet SensorHub, en liten datamaskin som kobles på transformatorkioskene for å ta ut informasjon fra strømnettet. Takket være denne løsningen, kan nettleverandører nå overvåke nettet og rette feil direkte fra driftssentralene. Informasjonen som lastes opp i SensorHub reduserer det manuelle arbeidet knyttet til  vedlikehold og feilrettinger på transformatorkioskene rundt om i landet. Dette

Safebase har utviklet SensorHub, en liten datamaskin som kobles på transformatorkioskene for å ta ut informasjon fra strømnettet. Takket være denne løsningen, kan nettleverandører nå overvåke nettet og rette feil direkte fra driftssentralene.

Informasjonen som lastes opp i SensorHub reduserer det manuelle arbeidet knyttet til  vedlikehold og feilrettinger på transformatorkioskene rundt om i landet. Dette har vært svært ressurskrevende, unøyaktig og lite miljøvennlig.

– For lav eller høy spenning i det elektriske nettet kan ødelegge utstyr, og i verste fall føre til brann i vaskemaskiner og tørketromler, sier Lars Erik Gjervan i SafeBase.

Med SensorHub kan nettselskapene enkelt overvåke kvaliteten på strømmen de leverer og gjøre feilrettinger før det oppstår skader.

Lavere energiforbruk og bedre lønnsomhet

I overgangen til det grønne skiftet bruker vi flere klimavennlige, men også mer strømkrevende produkter enn tidligere. Belastningen på energinettet blir periodevis mye høyere enn før.

– For å få kontroll på hvor mye strøm hvert målepunkt har bruk for, trenger vi en løsning der vi kan se hvor stor belastningen har vært og hvor stor den kommer til å bli. Vår programvare gir nettselskapene nøyaktig informasjon om hvor de må utvide strømnettet. Dette reduserer investeringsbehovet, noe som kommer forbrukerne til gode i form av lavere nettleie, sier Gjervan.

– På sikt vil vår løsning også bidra til lavere energiforbruk, noe som er bra, både for miljøet og for lønnsomheten. Vi har i tillegg klart å holde en veldig lav pris ut i markedet, noe som gjør oss konkurransedyktige, også internasjonalt.

Forhindrer farlige situasjoner

SensorHub innebærer fjernstyrt tilstedeværelse og derfor mindre reising for de ansatte i nettselskapene.

– Med vår nye teknologi kan man oppdage og finne feilen fra kontoret. Dette inkluderer også feil som potensielt kan gjøre alvorlig skade på personer, sier Gjervan.

Satser på 100 millioner i omsetning

SafeBase har mottatt 2,5 millioner i støtte fra Miljøteknologiordningen i tillegg til en lånegaranti fra Vekstgarantiordningen.

– Kommersielle banker krever vanligvis at eierne går inn som personlige garantister for å yte lån til gründerbedrifter. Det ligger et enormt ansvar på gründerne, og matematikeren i meg sier at det er en for stor risiko, uansett hvor mye jeg tror på produktet. Der har Vekstgarantiordningen til Innovasjon Norge vært genial, sier Gjervan.

– Støtten har bidratt til at vi har fått utviklet SensorHub og SafeMon. Uten den hadde vi ikke vært i stand til å måle eller overvåke nettstasjonene like kostnadseffektivt som vi gjør nå.

Innen 2022 håper Gjervan at omsetning har passert 100 millioner kroner.

– I dag har vi ingen direkte konkurrenter, men det kan fort forandre seg og i så fall må vi tilpasse ambisjonsnivået. Enn så lenge satser vi på å doble salget vårt hvert år fremover.

Viktig lokal verdiskaper

Seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Olaf Prestvold, løfter frem SafeBase som et godt eksempel på en virksomhet som kan bli en viktig lokal verdiskaper.

– Et av de viktigste tildelingskriteriene for Miljøteknologiordningen er nettopp bedriftens evne til vekst og at det finnes et marked for det de ønsker å selge. Det har SafeBase bevist at de har. Jeg tror de vil lykkes både nasjonalt og internasjonalt, sier han.

Kontakt

Kontaktperson i SafeBase:
Daglig leder, Lars Erik Gjervan
Lars.Erik.Gjervan@safebase.no

Kontaktperson i Innovasjon Norge:
Seniorrådgiver, Olaf Prestvold
Olaf.Prestvold@innovasjonnorge.no