15. des 2019

REN 6025: Bransjekrav og -anbefalinger for nettstasjonsovervåking

REN 6025 fastsetter krav og anbefalinger for overvåking og styring av nettstasjoner. Kravene oppdateres stadig, og det er derfor viktig at ansvarlige for nettstasjonsovervåking er oppdatert til enhver tid.

REN

REN 6025 ble i 2019 oppdatert fra v1 til v2. Oppdateringen forsterker krav og anbefalinger for:

Lokal enhet/RTU på nettstasjon

Lokale enheter skal kunne behandle inngående data, og ha mulighet for styring og regulering av anleggsenheter. Herunder er det spesifisert en rekke krav for lokale enheter som leverandører er nødt til å ta hensyn til.

Sentralsystem

Det er definert flere krav til sentralsystem. Blant annet må sentralsystemet være i stand til å behandle data fra den lokale enheten, samt justere og legge til nye parametere i enheten. Det er ellers krav til presentasjon og overføring av data, rapporter, oppdateringer, spørring og alarmer som må tas hensyn til.

Jordfeilrapportering med historikk og feiloppfølging

Det kreves helhetlig overvåkning av jordfeil. Dette inkluderer at det skal føres historikk, og at nettselskapene er ansvarlige for feiloppfølging. Det er blant annet krav om at følgende parametere skal overvåkes:

  • Jordfeil og avbrudd.
  • Kortslutningsindikator.
  • Overvåking av HS jordslutningsindikator.

THD

REN 6025 anbefaler at overharmonisk støy overvåkes slik at det registreres THD for strøm og spenning hvert tiende minutt.   

Verdier overføres kun dersom høyeste THD-verdier er over en valgfri grense som er satt med angitte grenseverdier <5% (1 døgns gjennomsnitt) og <8% (10min gjennomsnitt).

Overvåking av effektfaktor

For overvåking av effektfaktor registreres gjennomsnitt for timen, samt høyeste og laveste 1-minuttsverdi.

SafeMon Nettstasjonsovervåking (ANSO) oppfyller alle krav og anbefalinger i REN 6025