Besøk oss på REN metodedager i Drammen 14. og 15. juni

SafeBase AS presenterer nøkkelferdig og kostnadseffektiv nettnytte etter anbefalingene i REN 6025 og 4021. Vi står på stand sammen med El-Tjeneste AS.