26. mar 2020

Raskere, enklere og mere nøyaktig håndtering av jordfeil

I gjennomsnitt brenner det i to hus hver dag på grunn av feil i det elektriske anlegget. Vi har flere branner i Norge enn i nabolandene, og forskjellen skyldes sannsynligvis større andel jordfeil. Tradisjonelt har det vært vanskelig både å oppdage og å finne jordfeil, men rask, presis og pålitelig identifisering av jordfeil er heldigvis blitt enklere – i hvert fall for deg som bruker SafeMon.

jordfeil

I vårt første webinar var tema prikkskyting av jordfeil i SafeMon ved hjelp av data fra nettstasjonsovervåking og AMS-målere.

Sanntidsovervåking av jordfeil

Kravet om jordfeilovervåking av nettstasjoner er på plass for å unngå dødsfall som følge av brann i elektriske anlegg. En av løsningene vi tilbyr for jordfeilovervåking er ANSO (Avansert Nettstasjonsovervåking). ANSO gir deg sanntidsovervåkning av jordfeil og jordkoblinger i nettstasjonen. Sanntidsovervåkingen betyr blant annet at du kan snakke med kunden, be de koble ut en kurs – og straks se om jordfeilen forsvinner.

I webinaret viser vi først oversikten du kan ha over alle nettstasjonene. I eksempelet som brukes fra Voss Energi er det flere hundre nettstasjoner. Nettstasjoner med jordfeil er merket med rødt på kartet, og kan enkelt filtreres ut slik at bare disse er synlige.

Skjevspenning i IT-nettet på nettstasjon

Nettstasjoner med jordfeil er nettstasjoner med verdier som havner under REN sine definisjoner – disse har mer enn 24 timer med stående jordfeil, det vil si skjevspenning i IT-nettet på stasjonen.

Se oversikten med markering på nettstasjoner med jordfeil i opptaket av webinaret:

Ved å trykke videre inn på en av nettstasjonene får brukeren opp alle elektriske data på den spesifikke nettstasjonen. All informasjonen er høyoppløselig – og det betyr at man kan drille seg helt ned til tidsserier med 30 sekunders intervaller.

Identifisere en jordfeil på nettstasjonen

Vi kan for eksempel trykke oss videre inn på spenningsrapporten – og i eksempelet som brukes i webinaret ser vi at fase-fase er normal, slik den skal være i IT-nett selv når det er jordfeil. Rett under ser man derimot at to av fasene er høye, mens en av fasene er på null. Da har vi identifisert en jordfeil.

Utvikling av skjevspenning på nettstasjonen

For å få et overblikk kan vi for eksempel se på den siste måneden og hvordan skjevspenningen har utviklet seg. I eksempelet ser man et skravert felt i grafen som viser maksimal- og minimumsspenningen i et gjennomsnitt. Når linjene i grafen, som viser fase/jord, deler seg er en jordfeil. Grafen viser i eksempelet at jordfeilen har kommet og gått litt – og at den oppfører seg forskjellig avhengig av hvilke faser som blir lagt til grunn.

Se nøyaktig når jordfeilen oppstår

I SafeMon kan man heldigvis zoome seg videre inn i materien – og se nøyaktig når jordfeilen oppsto. På tidslinjen er det bare å markere tiden man vil se nærmere på for å forstørre.

Man kan altså zoome helt ut for å se data fra eksempelvis et helt år – eller zoome seg helt inn for å se rådata ned på minuttbasis.

Se hvordan vi zoomer inn i tidsseriene:

Sammenlign AMS-data med data fra nettstasjonen

Ved å klikke seg videre inn på AMS-data, kan vi sammenstille med data fra nettstasjonen. I denne visningen kan vi se på data fra de underliggende AMS-målerne, og dermed finne hvilke boliger/steder som har vært med å påvirke jordfeilen.

Se hvordan vi identifiserer boligen med lekkasjestrøm:

I eksempelet ser vi AMS-målere som melder om lekkasjestrøm på mer enn 100 milliampere til jord, og vi ser når lekkasjen starter og stopper. En kontinuerlig lekkasje fra en bolig stikker seg ut i oversikten.

Prikkskyting av jordfeil

Det er dette vi kaller prikkskyting av jordfeil: Å se på høyoppløselige data fra nettstasjonen og sammenligne med underliggende feil som er rapporter fra AMS-måleren.

Det er ikke alle nettstasjoner som har avansert nettstasjonsovervåking (ANSO). ANSO er gullstandarden, og noen velger å ikke ha like nøye målinger på alle nettstasjonene. Selv uten ANSO kan man finne jordfeil enkelt i SafeMon.

Ved å for eksempel bruke multiinstrumentet Micro Matic CVM Mini registreres feilspenninger over grenseverdien mellom fase/jord. I samme visning som jordfeilen vises ser vi også kundemålerne som trigger jordfeilen og hvordan disse henger sammen.

Se hvordan vi finner jordfeil med enkel nettstasjonsovervåking:

Ekstreme datamengder er ingen hindring

I et prosjekt vi har med Tensio henter vi nå inn data fra tusen nettstasjoner via AMS-målere og CVM Mini med SensorHub. I tillegg har vi høyoppløselig ANSO-data fra 100 nettstasjoner og fra 150 000 målere som sender inn målinger på alt fra strøm, forbruk, spenning og lekkasjestrøm. Lekkasjestrømsmålingen er satt med en grenseverdi på 100 milliampere.

Likevel vises data raskt i SafeMon, på en oversiktlig og brukervennlig måte.

Hvordan komme i gang?

SafeBase ønsker å få flest mulig nettselskaper i gang med nettstasjonsovervåking og nettnytte. Hvis dette er aktuelt, ta kontakt med Frode eller Odd Jostein for en rask oppstart.

Se på at vi tar frem data fra 1000 nettstasjoner med filtrering på de med jordfeil: