Personvernerklæring

SafeBase AS har stor respekt for våre kunder og deres personvern, og arbeider for at dette ikke på noen måte skal krenkes.

General Data Protection Regulation (GDPR) setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger SafeBase AS kan lagre og hvordan vi kan forvalte disse.

Hvem er behandlingsansvarlig?

SafeBase AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

Hva er formålet?

Vi bruker vanlige verktøy for innsamling av data på nettsiden vår. Formålet er å avdekke bruksmønster og behov slik at vi kan gjøre nettstedet vårt bedre.

Hvilke personopplysninger behandles og hvor hentes de?

Du kan velge å gi oss din kontaktinformasjon (Navn, epost og evt telefonnummer) gjennom å sende inn kontaktskjema.

Vi registrerer også generelle opplysninger om brukermassen på nettstedet vårt gjennom Google Analytics (GA). Dette forteller oss blant annet hvor mange som besøker siden vår og hvilke sider som besøkes. Vi ser derimot ikke på informasjonen til enkeltbrukere – og har heller ikke mulighet til å samle inn informasjon om enkeltbrukere.

Du kan installere denne utvidelsen til nettleseren din for å unngå at Google Analytics innhenter informasjon om deg. På nettvett.no kan du også lese hvordan du administrerer informasjonskapsler (cookies).

Vi har også en Facebook-pixel på nettsiden. Denne gir oss muligheten til å se anonymiserte brukermønstere fra trafikk som kommer via Facebook. Pixelen gir oss også mulighet til å markedsføre på Facebook mot brukere som har vært på nettsiden vår, og omvendt.

SafeBase AS loggfører IP-adresser som trafikkerer våre servere for å kunne være i stand til å utføre teknisk feilsøking. Datagrunnlaget benyttes ikke i andre formål, og forsøk på å identifisere enkeltpersoner ut fra disse loggene forekommer ikke.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Safebase.no nettstedet ligger (hosted) hos one.com og dette er deres personvernerklæring.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

All informasjon som samles inn ligger lagret i Google Analytics. Vi gjør ingen lokal lagring av dine data. SafeBase AS har satt, per mai 2018, at data i Google Analytics lagres i 50 måneder.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Vi har ikke mulighet til å gjøre unntak for enkeltpersoner. Om du ikke ønsker å være en del av den generelle statistikken bør du dermed ikke være bruker på safebase.no.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du har full rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret på din person. Du kan også kreve at opplysningene rettes eller slettes. Vi forholder oss ellers til norsk lovgivning.

Hvordan sikres opplysningene?

Kun personer med behov for å analysere trender og trafikk på nettsiden vår har brukertilgang til opplysningene i Google Analytics.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss om du vil ha innsyn i våre data.

Vi har fulgt Datatilsynets råd om hvilke punkter som bør besvares i en personvernerklæring.