Oppdaterte bransjekrav og -anbefalinger for nettstasjonsovervåking

REN 6025 oppdatert fra v2.1 til v2.2 – store endringer

Oppdateringen forsterker krav og anbefalinger for:

  • Lokal enhet/RTU på nettstasjon
  • Sentralsystem
  • Jordfeilrapportering med historikk og feiloppfølging.
  • THD med angitte grenseverdier <5% (1 døgns gj.nitt)  og <8% (10min gj.snitt))
  • Overvåking av effektfaktor. Gjennomsnitt for timen, samt høyeste og laveste 1-minuttsverdi

SafeMon NSO er i tråd med de oppdaterte anbefalingene.