Oppdaterte bransjekrav og -anbefalinger for nettstasjonsovervåking

REN 6025 oppdatert fra v2.1 til v2.2 – store endringer.

Oppdateringen forsterker krav og anbefalinger for:

• Lokal enhet/RTU på nettstasjon

• Sentralsystem

• Jordfeilrapportering med historikk og feiloppfølging.

• THD med angitte grenseverdier <5% (1 døgns gj.nitt)  og <8% (10min gj.snitt))

• Overvåking av effektfaktor. Gjennomsnitt for timen, samt høyeste og laveste 1-minuttsverdi

• SafeMon NSO er i tråd med de oppdaterte anbefalingene.