SafeBase er et nyskapende teknologiselskap fra Trondheim.

Vi skal forbindes med

Disruptiv innovasjon – Allsidig kompetanse
Leveransedyktighet – Smidighet

Vi har utviklet en teknologi som kontinuerlig overvåker driften din og samtidig identifiserer og varsler hendelser som krever handling.

  • Overvåking og feilvarsling i sanntid
  • Situasjoner sett i sammenheng med hverandre
  • Rolletilpasset dashboard
  • Rotårsaksanalyse

SafeMon lar deg få sanntidsinnsikt.

I dashboardet ser du alle relevante data i sammenheng med hverandre og har dermed full kontroll på ytelse og driftsstatus til en hver tid. Slik kan du ta riktig beslutning raskere og oftere.

Driftskritiske data visualiseres i nettportalen.

SafeMon gir deg muligheten til raskt å ta beslutninger når det trengs.

Operational intelligence (OI)

Operasjonell intelligens, er et begrep som brukes om en type dynamisk forretningsanalyse i sanntid. Målet med OI er å synliggjøre data for organisasjonen, skape innsikt i datakildene og gjøre data til et viktig verktøy i driften. OI-systemer behandler kontinuerlig datastrømmen fra maskiner og nettverk og visualiserer resultatene slik at operative valg kan tas raskt og med god beslutningsstøtte. Bedrifter som benytter seg av OI kan umiddelbart ta avgjørelser og handle på innsikten de har i sin datastrøm, enten gjennom manuelle eller automatiske handlinger.